Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Related-products CATERPILLAR 140G 72V06759 1983 4928 X18W00109 $47,000.00 Chehalis, WA more
Related-products JOHN DEERE 772D DW772DX598543 2005 9101 18G00058 $63,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ztvkogvhzgi4zjjmmjlhymjiytnkymqzyjk1ztc5ysykdhh0pssmnji1ntk= JOHN DEERE 772D 615338 2007 7033 15G07039 $85,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1my2zjzjmxmwi1zwu2mthjzgrjy2zlndnmzjc5ntmzmsykdhh0pssmmzqzmq== CATERPILLAR 140HNA 2ZK05497 2000 13515 15G07035 $89,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mnjfkndi3ywu5ogy1ogu5zme3y2rkm2rlzwm3zjnlmcykdhh0pssmmtk3njm= CATERPILLAR 14G 96U09396 1994 14325 X16A00189 $94,500.00 more
Wtk?jhnyyz1jy2ewngvmngm1mwvlodcwyji4mwy4ngjimzhizdc1nyykdhh0pssmntmynta= CATERPILLAR 14H 7WJ01495 2000 12548 16W00792 $110,000.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz04ndu2zjm0mju2ngm4yzq0ytcymznhzti2ytbjztlmmsykdhh0pssmmta1mdu= CATERPILLAR 14G 96U08062 1990 16338 15W78371 $121,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jntc3mjyznmnlmdvlndhmyjiymdbhzjdhnwvmnzkwysykdhh0pssmmzi4mzq= CATERPILLAR 160HNA ASD00598 2006 8081 14G05979 $125,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04nzfhnmfjmtdlyzkzm2jiyjvlndy1ntrkzdk4nwmxzcykdhh0pssmmtyznjc= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31804 X16W00684 $128,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 14G03369 $134,800.00 more
Wtk?jhnyyz1jmwfhnta1mmmzodc1m2mzztdiymq0mtqzmmzlzmy1miykdhh0pssmndm4nda= JOHN DEERE 770GP 626218 2009 4550 14G03180 $134,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mogninda3ymy5ogjhngi0ode0ntk2nzk4zmqxnmrinyykdhh0pssmmjmyota= KOMATSU GD655-5 55288 2011 2557 16W00813 $140,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lztk4mgfhnmu2otcxzwyzogfjnjdjywfimty2m2nmncykdhh0pssmnti0mzm= JOHN DEERE 772G DW772GX626657 2009 4616 16G00101 $158,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzgqzzdg1otnimjjimtnkowuymdjlmdq2zwy2mdc1niykdhh0pssmndmwodk= CATERPILLAR 140M B9M00520 2008 4354 B17168 $158,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdfintrhotewotq1yja4ytvmoty5mjc4zgyxmzjlniykdhh0pssmndc0nzq= CATERPILLAR 160M2 R9L00124 2012 4100 16G00823 $159,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1lzdk4mtm4ngnlzmnlytu3odm1mdzhnjyxmtuzngvhyiykdhh0pssmnduznw== CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7358 15G07785 $159,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1kmji5zgrimjyymmizmzcxzmflyzvlmti0ytziogzkmcykdhh0pssmndgwnw== CATERPILLAR 140M2AWD M9J00782 2013 5349 17G00296 $162,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mwe2y2izndljnte1othlytexnmuzzgq0mtnmmdhhzsykdhh0pssmntgwna== CATERPILLAR 140M B9D00299 2008 5966 13G00211 $170,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05zwfimjawndy3ntmymde2otk0ogqwzti0yjc0zdzhnyykdhh0pssmmtm0nji= CATERPILLAR 140M2AWD R9G00190 2012 5106 17W00778 $171,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kztfmodmyztbmogmymwu2ywfinzu5ntq0zwy0ytk2mcykdhh0pssmmze2ndu= CATERPILLAR 160M2AWD M9K00404 2011 5242 16G00701 $171,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1ingjjnmyzndewotg3ntc1owrlzmziowe3nzq3ywywocykdhh0pssmndk5ode= CATERPILLAR 140M2AWD R9G00187 2012 4713 17W00779 $174,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iowy4nzc0m2y4odzkytfiytrintrjodfjmzllzjm4ocykdhh0pssmnta2ody= CATERPILLAR 160M B9L00248 2008 6852 B14742 $175,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzwu0y2ziywfhmzk0ztdhzju1odqzztjlnzfhy2riosykdhh0pssmnda0ndq= CATERPILLAR 160M B9L00372 2008 6661 14G05982 $177,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzgjhmmm0mjnmztyxowq5odnkowe4yzcynthhnjliocykdhh0pssmmzm4mdy= CATERPILLAR 160M B9L00488 2010 5252 15G07471 $178,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hodvkmdiyzmvizgu1mdg2owiwytkxndy2njawztlhnyykdhh0pssmntyymzg= CATERPILLAR 160M B9L00495 2011 4363 15G07704 $183,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hn2rmyja3zdm5ntyzy2y2zmnmmmjimta2ztk2y2rlzsykdhh0pssmntgzndg= CATERPILLAR 160M2 R9L00128 2012 3575 16G00817 $184,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnjg2mgewmty0zdyyymqwywuzytyzytbjoty1mweznyykdhh0pssmndcxmdc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00123 2012 5078 16G00743 $184,800.00 more
Wtk?jhnyyz05mduxzwfimje3mguyytzhzji2zgrhognlyti0mdg2miykdhh0pssmmtcwmze= CATERPILLAR 140HNA APM02949 2006 8622 14G03221 $185,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05n2y0mtm3mznlzwqwmmnjyzzjyzvhndm2mgjlnti2miykdhh0pssmndmxnta= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8398 B14791 $187,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 0 17W00780 $187,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04yme0nje2ode3ndu5n2jhyzg3zwfmzdc1n2uxyjvkyyykdhh0pssmndayndy= CATERPILLAR 160M B9L00494 2011 4653 15G07705 $187,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3094 16G00821 $193,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1modyyngiyzmqym2u1ywnkzgvky2vkztk2mmrkztg4ziykdhh0pssmntk1mji= CATERPILLAR 160M B9E00490 2011 5129 15G07793 $194,700.00 more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0pssmmji1mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 3500 17G00954 $196,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmmi0ogm5ytflytdmm2iwzgmxzmiyzdm4odixyweyzsykdhh0pssmndq0nza= CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3236 17G00955 $196,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnjuynzjknmuxztzkmzg3ztrhnzc4njc1ntu5yzrhocykdhh0pssmndkwmti= CATERPILLAR 160M2 R9L00216 2014 4100 17G00514 $197,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytg3zdjmnzi1ymninjvkzdi0mty4otc0ogvlodniocykdhh0pssmmzixoq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 4128 17G00512 $197,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kyjyyztnkztrkntg5mzu0zdnmyjayyzu1nzgzzwmwmsykdhh0pssmmtuyodc= CATERPILLAR 160M2 R9L00212 2014 4402 17G00515 $197,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmzg0ytcwotazymyxzwixyty4mjvlzgmwmwy1mdy1ziykdhh0pssmnje0njy= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 5744 16G00339 $197,800.00 Williston, MT more