Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1iodkyzwu3n2q4m2q1ogfiotzlmtc3ymrmzjywnjmwosykdhh0pssmndazndq= CATERPILLAR 12M2AWD R9P00159 2014 2987 4306245 Call Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lntnkzdm2njqyzgrizgfhzjqzzdezzgq1mtuwztq1msykdhh0pssmnjq3mti= JOHN DEERE 772BH DW772BH534114 1992 8706 4317657 $39,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kodc3yzjkzdfiy2jizjdizwi5nmi3ztzkmgy1ztnjyyykdhh0pssmmja1njq= JOHN DEERE 772BH DW772BH434114 1992 8706 4304841 $39,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1immywymvmngi1mdaxy2m5zdrjymewmze1mwmyztrlocykdhh0pssmndqwmti= LEE-BOY 685 685-442 2001 3093 4330738 $50,000.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1my2zjzjmxmwi1zwu2mthjzgrjy2zlndnmzjc5ntmzmsykdhh0pssmmzqzmq== CATERPILLAR 140HNA 2ZK05497 2000 13617 2161264 $73,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ndu2zjm0mju2ngm4yzq0ytcymznhzti2ytbjztlmmsykdhh0pssmmta1mdu= CATERPILLAR 14G 96U08062 1990 16338 2200938 $93,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjfkndi3ywu5ogy1ogu5zme3y2rkm2rlzwm3zjnlmcykdhh0pssmmtk3njm= CATERPILLAR 14G 96U09396 1994 14325 2436749 $94,500.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jntc3mjyznmnlmdvlndhmyjiymdbhzjdhnwvmnzkwysykdhh0pssmmzi4mzq= CATERPILLAR 160HNA ASD00598 2006 8081 2088842 $98,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwfhnta1mmmzodc1m2mzztdiymq0mtqzmmzlzmy1miykdhh0pssmndm4nda= JOHN DEERE 770GP 626218 2009 4550 1979234 $110,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lztk4mgfhnmu2otcxzwyzogfjnjdjywfimty2m2nmncykdhh0pssmnti0mzm= JOHN DEERE 772G DW772GX626657 2009 4616 2323364 $126,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzdk4mtm4ngnlzmnlytu3odm1mdzhnjyxmtuzngvhyiykdhh0pssmnduznw== CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7369 2288206 $128,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz04nzfhnmfjmtdlyzkzm2jiyjvlndy1ntrkzdk4nwmxzcykdhh0pssmmtyznjc= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31804 2393443 $128,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05mwe2y2izndljnte1othlytexnmuzzgq0mtnmmdhhzsykdhh0pssmntgwna== CATERPILLAR 140M B9D00299 2008 5967 1852856 $133,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 1991902 $134,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 4283030 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kzgqzzdg1otnimjjimtnkowuymdjlmdq2zwy2mdc1niykdhh0pssmndmwodk= CATERPILLAR 140M B9M00520 2008 4354 1791892 $139,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kzwu0y2ziywfhmzk0ztdhzju1odqzztjlnzfhy2riosykdhh0pssmnda0ndq= CATERPILLAR 160M B9L00372 2008 6745 2089345 $139,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05n2y0mtm3mznlzwqwmmnjyzzjyzvhndm2mgjlnti2miykdhh0pssmndmxnta= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8403 1584670 $140,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mogninda3ymy5ogjhngi0ode0ntk2nzk4zmqxnmrinyykdhh0pssmmjmyota= KOMATSU GD655-5 55288 2011 2557 2418560 $140,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iowy4nzc0m2y4odzkytfiytrintrjodfjmzllzjm4ocykdhh0pssmnta2ody= CATERPILLAR 160M B9L00248 2008 6852 1580151 $142,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1modyyngiyzmqym2u1ywnkzgvky2vkztk2mmrkztg4ziykdhh0pssmntk1mji= CATERPILLAR 160M B9E00490 2011 5375 2289800 $152,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hodvkmdiyzmvizgu1mdg2owiwytkxndy2njawztlhnyykdhh0pssmntyymzg= CATERPILLAR 160M B9L00495 2011 4376 2270911 $154,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kymi2njiwzwjjnjqwzmjjyjuwmgq3mzu3yzi2n2vhysykdhh0pssmmzk2mzi= CATERPILLAR 140M B9M00490 2008 4809 1791891 $155,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hy2qwotbknzdizji4mdqxotrkmgvlmgjimwm1mjc0zsykdhh0pssmmji2mw== CATERPILLAR 140M B9M00496 2008 4364 2466538 $155,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjjlnzy1ymm2mta5mjrhzweyywywzju5nji0nwu0yiykdhh0pssmndi0ndg= CATERPILLAR 140M2AWD M9J00778 2013 5316 2573945 $155,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05m2fizdzknwflodg1nti1ogjmzdhlndiymzhknzk5nyykdhh0pssmntixmtq= CATERPILLAR 160M2 R9L00128 2012 3838 2457306 $159,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kztfmodmyztbmogmymwu2ywfinzu5ntq0zwy0ytk2mcykdhh0pssmmze2ndu= CATERPILLAR 160M2AWD M9K00404 2011 5252 2448724 $160,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1kmji5zgrimjyymmizmzcxzmflyzvlmti0ytziogzkmcykdhh0pssmndgwnw== CATERPILLAR 140M2AWD M9J00782 2013 5349 2576982 $162,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0pssmmze5mjq= CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9193 1910013 $163,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zdi2nwnlota3zmu4mtrizdhkntk1mjk4nzhinge1ocykdhh0pssmmze4nzy= CATERPILLAR 140M2AWD R9G00190 2012 5111 2540611 $171,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 0 2545657 $174,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1ingjjnmyzndewotg3ntc1owrlzmziowe3nzq3ywywocykdhh0pssmndk5ode= CATERPILLAR 140M2AWD R9G00187 2012 4716 2570987 $174,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hztgxn2u4nwjhzwe5n2ezywfkngqxm2q1mthjztnmysykdhh0pssmmzqxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00106 2011 6632 2090588 $176,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnwjkntdiytvlzju5zjqwzde5yweynwfhogi3yzfkziykdhh0pssmodk1na== CATERPILLAR 16H 6ZJ00644 2000 15271 2044466 $176,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imdg5otvhyzawztlkztyzotlmogzhnjm2ytrimzrmncykdhh0pssmmje0mdi= CATERPILLAR 140MAWD D9G01126 2011 5195 2453615 $184,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1lmja4mdnjzte1nja4mzjiodzjngyxyty2othkywvlyyykdhh0pssmmzmwnda= CATERPILLAR 160M2 R9L00103 2011 5536 2090587 $184,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iodk4yte3ywqzytq4zdu2ytvjngfhyte0nzuwmdfmmsykdhh0pssmntk4mjy= CATERPILLAR 160M2 R9L00105 2011 4907 2024785 $189,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hnzq0ztmymwnjywizmjcxyza0yjqymthjmguyzgi5miykdhh0pssmndy0ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00114 2011 4186 2531207 $191,000.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1imjvln2u5mjy1zwmzyme4otqznwnintczzjizy2zjmcykdhh0pssmndi3ntu= CATERPILLAR 160M2 R9L00116 2011 2950 2111317 $193,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3122 2458703 $193,800.00 Williston, ND more