Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kywvhy2u2mzhmnde3nmrlymy1zty1y2m0y2jin2zmnyykdhh0pssmmzuzmtq= INTERNATIONAL HARVESTER 412 0015087X 1975 0 2545639 $13,500.00 more
Wtk?jhnyyz1jngjmztvkyzg0mjexmgu3ogu5mjuxnda0oti0odc5miykdhh0pssmmzexmtg= CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 6324 1905691 $449,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ntk2nmvky2i3ntjlmge2yji0ythkytljngvmzjq5yyykdhh0pssmmjcwmdi= CATERPILLAR 627K WTC00129 2014 3925 2407034 $589,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1howi5zdyyyjcwmzi2nmnkzmq4zjrhn2mwmgm4zdu3myykdhh0pssmnjayng== CATERPILLAR 627K WTC00126 2014 3480 2407033 $599,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zjfinjywnzvmn2vjm2ixyzizzmuxzjm2yzzkmtg2yiykdhh0pssmmzuyote= CATERPILLAR 627K WTC00138 2014 1887 2237578 $924,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmji5mjqxm2jlytvimjuxytqyywm4njm4ymviodc1miykdhh0pssmntu3nja= CATERPILLAR 627K WTC00135 2014 2279 2093261 $931,200.00 Great Falls, MT more