Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hodaymzvknzdmogvjntjiy2vhowzlyji4ota0owfmzcykdhh0pssmmjqymtu= TEREX CORPORATION 82-20B 66221 1978 1428 X17G00775 $16,500.00 more
Wtk?jhnyyz1hzwzkoty0njzmowu0ymvmytq5zdi0nmm5nzgynzuxosykdhh0pssmntu3mda= CATERPILLAR 963D LCS01441 2010 9513 17G00232 $94,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ywjmngy3m2eyogvlzwjiytazymrly2m2yzg5zjhmmcykdhh0pssmmtc2nzm= CATERPILLAR 977L 701J03541 1978 1822 X17G00774 $11,000.00 more
Wtk?jhnyyz05ogriytg3mzmzytiymzfjytk3mzjjyza5zgu3zjfknyykdhh0pssmntgwnzq= CATERPILLAR D10T RJG00527 2006 19498 12W71533 $849,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kywm2mdqwnjuxy2vhy2rmotkyzwmwzgfhyzzlodczmyykdhh0pssmnje2mza= CATERPILLAR D10T RJG00617 2006 18497 11W70499 $619,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1hogyzotdjogy0mtdhn2q1zjk4n2vimgmxzdbknzy4myykdhh0pssmndaznzg= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 46825 B15106 $1,221,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1169 14V04679 $109,700.00 tukwila, WA more
Related-products CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1361 28WL64946 $131,400.00 tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtcwowixodrmndlhnty5owqwywjmodyymthhntu5nsykdhh0pssmnjqwodk= CATERPILLAR D4D 91A00697 1967 7036 X17G00982 $13,900.00 more
Wtk?jhnyyz04nwnmzdlhyjbmoge3ytk2zgy5otgxmjiyyzu0zgq1miykdhh0pssmmzc2njc= CATERPILLAR D4HIILGP 9GJ00914 1994 6670 X17A00103 $59,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jymrkmza5ntfmotgxzjm1zjmxnme5mjdmmthknwyxocykdhh0pssmndk2nzq= CATERPILLAR D5GLGP RKG01886 2005 7138 16W00741 $49,900.00 more
Related-products CATERPILLAR D5GXL WGB03274 2006 2708 26A15023 $86,600.00 monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05otm3ndq1yzkwmmm4nmriyjc2zgq3mwvjmzczyju5ocykdhh0pssmmzk0mq== CATERPILLAR D5GXL WGB03273 2006 3243 26A15022 $103,100.00 wenatchee, WA more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4061 26A15085 $270,300.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1kzwfjy2vhndzkmza4mwrhyzm2mmmzmwqxm2fhmgjimiykdhh0pssmnza4mw== CATERPILLAR D6C 74A03003 1967 5748 X17G00773 $15,000.00 more
Related-products CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4776 27A16308 $231,200.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1ingywntm3ymuxmmq3nwnizjq5zwyxmwfmmzk5n2flmyykdhh0pssmmjg0odk= CATERPILLAR D6NLGP GHS01398 2012 2265 15A19983 $188,100.00 JUNEAU, AK more
Related-products CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $280,900.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR D6NXL LJR00503 2011 1053 B15158 $251,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 7058 24A11310 $141,500.00 tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7187 16G00633 $176,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ognhogy4odezmtm2zmuyzwvln2mxm2y3mdc4mmi2zsykdhh0pssmmja3ndi= CATERPILLAR D6RIIIXL GJB00346 2006 9420 16G00632 $149,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jyjgznwfjyzbjzgi0mgu2zwuznzrlzjq3yjvlodi3mcykdhh0pssmndi2mg== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00225 2006 9040 B14400 $146,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hndy2yjeymjhlyzflodgzztdlzji5ztazytbhmdq4miykdhh0pssmnta4mtq= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00157 2006 4538 X16A00113 $159,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1kmmywngfhoda0n2e0ymi2zjg1mzywzdmwmdzhmjlhmcykdhh0pssmmtkymtm= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00240 2007 4667 16W00939 $169,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1motvknmiwmtdlyjuyy2rjzwrmnjq5ntm0mgu5nzhknsykdhh0pssmmzazmte= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00187 2006 5955 B17003 $224,900.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1mnwyzntqzytflndc1mjvjymniytbmzjq4ngu2mty0zcykdhh0pssmntg0ntg= CATERPILLAR D6RIIXW AEP00705 2005 7865 X17G00407 $80,000.00 more
Wtk?jhnyyz1intczyte3nguwnju4mtkwztlmyzqwnjqyzmuwntg5osykdhh0pssmmji4nda= CATERPILLAR D6TLGP ZJB00525 2012 4672 15A20231 $204,500.00 seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05oti4mmq4zduyzju0owrlzdyzzgjmn2fhmwi4mtgzyiykdhh0pssmndyxmti= CATERPILLAR D6TLGP ZJB01564 2014 2541 13W74817 $224,300.00 chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00356 2012 5705 B14931 $378,900.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1kmjnjmzqxytgxnmrjyjnjzwqxnmrmnzczmzblmjbmysykdhh0pssmntmzody= CATERPILLAR D6TXWVP WRN00393 2015 3419 14A19815 $270,600.00 wasilla, AK more
Related-products CATERPILLAR D6TXWVP RCW01589 2014 2713 14G02996 $250,400.00 seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hymuzngiyn2vintvkmmy1ywvhodmzn2vmzti3zjbhzcykdhh0pssmmzc0mju= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00353 2012 4936 B14928 Call seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hotbimgzlntgzmja2ndjjzwi1nwvjndnhotayode4yyykdhh0pssmnjuwmdm= CATERPILLAR D6TXWVP WRN00426 2015 1733 14G04622 $323,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1in2ywmtlkztezmgflmjy0ogvjyzc2zmzhmtg0nmmwmiykdhh0pssmmzm4odi= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01581 2014 2294 14G02993 $377,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izmq2yjrhmdrinty4yjy2zji4ndhjmjzmnjazzdyynyykdhh0pssmnji4nza= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01583 2014 2750 14G03139 $332,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyzkxzmm2nwjlndblytkzowvmzwu1zwm1mtzmotkxosykdhh0pssmndyxnjq= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01460 2014 2449 14G02797 $412,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1loge0otuxn2i4mzk2odeyywm1njg1ntjhntrhmdczzcykdhh0pssmntqznta= CATERPILLAR D7E TAN00418 2011 3567 B14201 $439,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mnjm5mwzhmtq3mgixnmuzyjvmymuxzwuxnjc1ndmznyykdhh0pssmndy4ntu= CATERPILLAR D7E TAN01235 2012 1794 B15625 $335,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1imjezmmq2mte2mty5oty5zmiynzu5ywexotgwzmyxocykdhh0pssmndq0nzu= CATERPILLAR D7ELGP TJA00426 2012 5337 B15120 $337,100.00 Billings, MT more