Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hodaymzvknzdmogvjntjiy2vhowzlyji4ota0owfmzcykdhh0pssmmjqymtu= TEREX CORPORATION 82-20B 66221 1978 1428 X17G00775 $16,500.00 more
Wtk?jhnyyz04ywjmngy3m2eyogvlzwjiytazymrly2m2yzg5zjhmmcykdhh0pssmmtc2nzm= CATERPILLAR 977L 701J03541 1978 1822 X17G00774 $11,000.00 more
Wtk?jhnyyz1kywm2mdqwnjuxy2vhy2rmotkyzwmwzgfhyzzlodczmyykdhh0pssmnje2mza= CATERPILLAR D10T RJG00617 2006 18505 11W70499 $710,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ogriytg3mzmzytiymzfjytk3mzjjyza5zgu3zjfknyykdhh0pssmntgwnzq= CATERPILLAR D10T RJG00527 2006 19613 12W71533 $849,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hogyzotdjogy0mtdhn2q1zjk4n2vimgmxzdbknzy4myykdhh0pssmndaznzg= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 46825 B15106 $1,221,800.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1291 14V04679 $125,800.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjm4mzu0ztbjmzqynji1odc0zwnkm2y0ntg1nwi4nsykdhh0pssmmjm2mzg= CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1411 28WL64946 $168,400.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1lzda2ntu4ztg2nme3odm0zmeyyjfinwyyzwnmzgjmnsykdhh0pssmmtq3mtg= CATERPILLAR D5GLGP RKG01886 2005 7138 16W00741 $49,900.00 more
Wtk?jhnyyz05otm3ndq1yzkwmmm4nmriyjc2zgq3mwvjmzczyju5ocykdhh0pssmmzk0mq== CATERPILLAR D5GXL WGB03273 2006 3357 26A15022 $79,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1myjzhode5ntnmmge3ndywzgizmdi3nti3ztvlytvincykdhh0pssmndi0nte= CATERPILLAR D5GXL WGB03274 2006 2909 26A15023 $62,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hm2rlmzvlmzuwztnjnjlkotq3ytbindq4n2vln2nhocykdhh0pssmmtuzmda= CATERPILLAR D5KXL WWW00292 2008 7918 18W00200 $58,500.00 Yakima, WA more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4144 26A15085 $336,000.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1hyjvmmtqxnzu2zge2njyzzju5yjq0ndi2ymjhowzmmyykdhh0pssmnti3mtq= CATERPILLAR D6DLGP 33X00496 1983 6878 X18W00070 $36,000.00 more
Wtk?jhnyyz1kzmrhmmrlndiwmmjlnzczodu1otllzwjjmgm0n2q5osykdhh0pssmmtu5nzq= CATERPILLAR D6KXL FBH00833 2008 4691 17W01578 $117,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04yme3ndy4mgfmztiwzdhjzdiwngzmzjvhmtm0yjfiocykdhh0pssmmjk2nje= CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4869 27A16308 $225,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1ingywntm3ymuxmmq3nwnizjq5zwyxmwfmmzk5n2flmyykdhh0pssmmjg0odk= CATERPILLAR D6NLGP GHS01398 2012 2270 15A19983 $188,100.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 7239 24A11310 $116,300.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1hnti0mzzhytlmoddjmgyyzwi1zdmyzmu5zwnindrjmsykdhh0pssmnduwmzq= CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $260,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7187 16G00633 $176,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ognhogy4odezmtm2zmuyzwvln2mxm2y3mdc4mmi2zsykdhh0pssmmja3ndi= CATERPILLAR D6RIIIXL GJB00346 2006 9420 16G00632 $149,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jyjgznwfjyzbjzgi0mgu2zwuznzrlzjq3yjvlodi3mcykdhh0pssmndi2mg== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00225 2006 9090 B14400 $146,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1motvknmiwmtdlyjuyy2rjzwrmnjq5ntm0mgu5nzhknsykdhh0pssmmzazmte= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00187 2006 5956 B17003 $224,900.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1mnwyzntqzytflndc1mjvjymniytbmzjq4ngu2mty0zcykdhh0pssmntg0ntg= CATERPILLAR D6RIIXW AEP00705 2005 7865 X17G00407 $80,000.00 more
Wtk?jhnyyz05nwfizjm4ymu3zge1nzdjzwzkyte2mzrjmdu1mdrlmyykdhh0pssmmziymjc= CATERPILLAR D6TLGP ZJB00525 2012 4855 15A20231 $204,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jy2qynjjmzgu5mzlinjnjytdlmgqxmwfmmje4yzc3ncykdhh0pssmndk0ote= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01460 2014 2480 14G02797 $420,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izjawnda5mmvjzjg0ywjiowywnmmyotdlzmmzmme0niykdhh0pssmmtk1ndm= CATERPILLAR D6TXWVP WRN00393 2015 3511 14A19815 $231,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00356 2012 4726 B14931 $400,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1in2ywmtlkztezmgflmjy0ogvjyzc2zmzhmtg0nmmwmiykdhh0pssmmzm4odi= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01581 2014 2294 14G02993 $377,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izmq2yjrhmdrinty4yjy2zji4ndhjmjzmnjazzdyynyykdhh0pssmnji4nza= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01583 2014 2760 14G03139 $332,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1loge0otuxn2i4mzk2odeyywm1njg1ntjhntrhmdczzcykdhh0pssmntqznta= CATERPILLAR D7E TAN00418 2011 3766 B14201 $393,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzta0ymzjmdi2mzu4zdq2ztg0zdi4yze4ndq1zmfmyyykdhh0pssmndczmte= CATERPILLAR D7ELGP TJA00426 2012 5337 B15120 $337,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmjjjoge5ntk3mjhmogyzywe0yzhhyzvimzuxzmvmmcykdhh0pssmmjk3otm= CATERPILLAR D7ELGP TJA00428 2012 4785 11W70518 $291,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hytyyzjrmnzfkztkyntm5y2eymjhjzmi5ztk1mjc4msykdhh0pssmntq3mdu= CATERPILLAR D8N 9TC05044 1991 23033 15W79211 $85,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hy2rlyme1ztbhnti0y2nhzjfinjbkntjimzcxzjnhyyykdhh0pssmnji0oti= CATERPILLAR D8T FCT01155 2013 5033 13G00354 $614,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kyjdmnjgyytgxmtezzjawztbhnzhlotlhnzm0y2zlnyykdhh0pssmmjkznzu= CATERPILLAR D8T FCT01065 2013 2573 13W73591 $561,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ywq5mmewzgnky2i4owuxyzgyy2iyztk0y2zkztg5miykdhh0pssmnjm4otk= CATERPILLAR D8T FMC00347 2015 3012 14W76662 $653,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04yjdmnzi4mzzmmte4mjuxowy0zwq2njjlowy5ndniziykdhh0pssmmja0oti= CATERPILLAR D8T MLN00459 2012 5057 15G07537 $385,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05nwjkyjiwmwm3mjk0n2qxogu2ndi1zmq1zju2ngq5myykdhh0pssmndy4mjk= CATERPILLAR D8T FMC00310 2015 3049 14G04707 $571,400.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kywzjnmu5zjblmdaym2i2zjc4yzk3ntbkzwm3m2m2nyykdhh0pssmnjq0ma== CATERPILLAR D8T MLN01529 2012 3472 13W73943 $540,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1knwvmy2zhyze0ywi1ytuzotyxmmnkztuyzwzizjliniykdhh0pssmodyymq== CATERPILLAR D9N 1JD02012 1989 53335 13W74795 $80,800.00 Chehalis, WA more