Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ywjmngy3m2eyogvlzwjiytazymrly2m2yzg5zjhmmcykdhh0pssmmtc2nzm= CATERPILLAR 977L 701J03541 1978 1822 X17G00774 $11,000.00 more
Wtk?jhnyyz04y2i1ogizzgjlytfjzti4zjvjowrkndg4m2rkyzrimsykdhh0pssmmzq5nte= CATERPILLAR D6B 44A01513 1960 0 X18G00884 $13,500.00 Moore, MT more
Wtk?jhnyyz1hodaymzvknzdmogvjntjiy2vhowzlyji4ota0owfmzcykdhh0pssmmjqymtu= TEREX CORPORATION 82-20B 66221 1978 1428 X17G00775 $16,500.00 more
Wtk?jhnyyz1hzmqzn2rmmdiwmtu2mtc1ywrimta1mmmyoty4mti4zcykdhh0pssmntq5mtk= CATERPILLAR D4CIIIXL 1FW00347 1998 9247 X18W01992 $22,400.00 Peshastin, WA more
Wtk?jhnyyz1hyjvmmtqxnzu2zge2njyzzju5yjq0ndi2ymjhowzmmyykdhh0pssmnti3mtq= CATERPILLAR D6DLGP 33X00496 1983 6878 X18W00070 $34,000.00 more
Wtk?jhnyyz1knwvmy2zhyze0ywi1ytuzotyxmmnkztuyzwzizjliniykdhh0pssmodyymq== CATERPILLAR D9N 1JD02012 1989 53335 13W74795 $59,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kymq2zjnhzgflntljmgzmotvjodazmdm4ndgzyjfhniykdhh0pssmnduymti= CATERPILLAR D3KXL FFF00333 2008 1698 X18W00072 $60,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hmtnizdizzdbhotuwowewyza3mtk1mdiyytc4mda2ncykdhh0pssmndqymtc= CATERPILLAR D6MLGP 4JN02636 2001 4783 X18W01676 $62,500.00 Sumner, WA more
Wtk?jhnyyz1hytyyzjrmnzfkztkyntm5y2eymjhjzmi5ztk1mjc4msykdhh0pssmntq3mdu= CATERPILLAR D8N 9TC05044 1991 23033 15W79211 $72,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1iodc2owmzn2zmngrhyzhloddiyju2nmewnwu5zti5miykdhh0pssmmtawnze= CATERPILLAR D3K2XL KF202254 2017 735 16W01131 $80,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1629 14V04679 $100,600.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjm4mzu0ztbjmzqynji1odc0zwnkm2y0ntg1nwi4nsykdhh0pssmmjm2mzg= CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1898 28WL64946 $101,200.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1hodzhyze1nzu5nwiynwmxzmjmmwi5zdu4yznhytc3zcykdhh0pssmnja5mdg= CATERPILLAR D6T LAY00526 2007 9175 18W01465 $105,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kzmrhmmrlndiwmmjlnzczodu1otllzwjjmgm0n2q5osykdhh0pssmmtu5nzq= CATERPILLAR D6KXL FBH00833 2008 5143 17W01578 $117,600.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05ywyzotc0nwewnzi1mdgyotlmndvly2iyn2e4yzhhzsykdhh0pssmmty0otq= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00187 2006 6542 B17003 $121,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lyzu4yjdmmtqznjg3ntqyztuxzwuyowu3nzdhmmqwmsykdhh0pssmmtg2nzk= CATERPILLAR D4K2XL KM200183 2015 1616 14V05886 $123,800.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1modjimdezmdgxztcwyje1zdk4mgrlywe1zwmxowrmzsykdhh0pssmmjm1mdg= CATERPILLAR D4K2LGP KR202152 2016 2297 15V07851 $128,300.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz04yme3ndy4mgfmztiwzdhjzdiwngzmzjvhmtm0yjfiocykdhh0pssmmjk2nje= CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4986 27A16308 $138,400.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lmgvjodm2y2m3ymeymwq2yjy0m2m2ogrhmzjkmznhyiykdhh0pssmmju5njm= CATERPILLAR D6K2XL WMR00764 2015 1403 X18W01774 $146,000.00 Edgewood, WA more
Wtk?jhnyyz1imzqzntdkzja0ndg5zjmyztqzowyzzwmyymq5oty0nyykdhh0pssmndk3mzq= CATERPILLAR D6K2LGP RST01538 2015 3014 14J19869 $146,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04ztkyyzdiotuymzvjmzu5yzi4ogqynmjmnzfhowmwyiykdhh0pssmnju0oq== CATERPILLAR D6K2XL WMR00994 2015 1290 15A19952 $148,700.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04ognhogy4odezmtm2zmuyzwvln2mxm2y3mdc4mmi2zsykdhh0pssmmja3ndi= CATERPILLAR D6RIIIXL GJB00346 2006 9420 16G00632 $149,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzdbmmmy3nmm0nja0y2fkytfhyjc0mmzjmwezmmixmcykdhh0pssmmta3nzq= CATERPILLAR D8N 5TJ03130 1996 9200 X18A00161 $155,000.00 Fairbanks, AK more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4508 26A15085 $155,300.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1mmdbhymzlmzmxngexzjrmothmnza4zjmznzlhndbhmsykdhh0pssmntk2ote= CATERPILLAR D6T ZJB01315 2013 8558 17W01185 $169,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7386 16G00633 $169,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hzjmwntrmmwjjnwywndhmywqwy2m3nwm2n2e2zdu2zsykdhh0pssmmtu2ndu= CATERPILLAR D6K2LGP RST01828 2015 4047 15G07192 $193,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1hode0y2q0mzu3yzzkmwq0zgvhndzkmthhnze3mmuynyykdhh0pssmndi1mza= CATERPILLAR D6TVP WCG00439 2008 8618 X18A00126 $198,000.00 Kenai, WA more
Wtk?jhnyyz05m2y3mmrly2zjmzk5ymjlyzk0ogviyjewzgu2ngzlmsykdhh0pssmmjiymjg= CATERPILLAR D6TVP RCW01153 2012 5576 B15802 $225,100.00 Fairbanks, AK more
Related-products CATERPILLAR D6TVP RCW01154 2012 5069 B15803 $229,800.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz05ogrintlmotc1ngm3ytq1zgmzmtcymdhjyzbjzti1mcykdhh0pssmmjg0mjg= CATERPILLAR D6NXL PER01003 2015 1702 14J19718 $251,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1hnti0mzzhytlmoddjmgyyzwi1zdmyzmu5zwnindrjmsykdhh0pssmnduwmzq= CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $260,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1iytm1nzhjmmu1ntk0mjiwzgjmyzqyyjrim2e2zjqzncykdhh0pssmnje2mta= CATERPILLAR D6TVP RCW01496 2014 5723 13G01715 $277,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kowjintdhzdc1ngnkytqyztnjmmywmwvmmgu4mtvimsykdhh0pssmnjexna== CATERPILLAR D6NXL PER00575 2014 2219 13V01017 $285,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtrknjzmmmy0njzizdqwzjbhnwmwmmvkogm4mta0nyykdhh0pssmnje1nju= CATERPILLAR D6T ZJB01561 2014 4914 13W74818 $290,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjcxndbimznlzjq0mwu0zwjknmmzotkxmtrlytu2yyykdhh0pssmnty3nzc= CATERPILLAR D6TVP RCW01583 2014 3479 14G03139 $313,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04nja2ztvmmdm0nje2mtg0ymy1yza4zwiwowyzyzmxmsykdhh0pssmmze0otm= CATERPILLAR D7E TAN01233 2012 5889 B15624 $315,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mzta0ymzjmdi2mzu4zdq2ztg0zdi4yze4ndq1zmfmyyykdhh0pssmndczmte= CATERPILLAR D7ELGP TJA00426 2012 5337 B15120 $337,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hnddkymnjzgnhmmuwy2yyytzkztk4zdm3njq3ntczniykdhh0pssmntgxnzq= CATERPILLAR D6T HTZ00336 2015 2014 14W76883 $343,200.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjjjoge5ntk3mjhmogyzywe0yzhhyzvimzuxzmvmmcykdhh0pssmmjk3otm= CATERPILLAR D7ELGP TJA00428 2012 5298 11W70518 $354,200.00 Seattle, WA more