Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mnjfkzmq3nmy1n2fky2vkotu3mtzlodk1mwmzyziwysykdhh0pssmndexmtq= CATERPILLAR D6T HTZ00336 2015 1734 14W76883 $361,300.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1hode0y2q0mzu3yzzkmwq0zgvhndzkmthhnze3mmuynyykdhh0pssmndi1mza= CATERPILLAR D6TVP WCG00439 2008 8618 X18A00126 $198,000.00 Kenai, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjcxndbimznlzjq0mwu0zwjknmmzotkxmtrlytu2yyykdhh0pssmnty3nzc= CATERPILLAR D6TVP RCW01583 2014 3057 14G03139 $349,400.00 Billings, MT more
Related-products CATERPILLAR D6TVP RCW01154 2012 4532 B15803 $260,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jy2qynjjmzgu5mzlinjnjytdlmgqxmwfmmje4yzc3ncykdhh0pssmndk0ote= CATERPILLAR D6TVP RCW01460 2014 2937 14G02797 $431,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TVP RCW00356 2012 5127 B14931 $467,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1in2ywmtlkztezmgflmjy0ogvjyzc2zmzhmtg0nmmwmiykdhh0pssmmzm4odi= CATERPILLAR D6TVP RCW01581 2014 2792 14G02993 $401,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05m2y3mmrly2zjmzk5ymjlyzk0ogviyjewzgu2ngzlmsykdhh0pssmmjiymjg= CATERPILLAR D6TVP RCW01153 2012 5258 B15802 $257,300.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1loge0otuxn2i4mzk2odeyywm1njg1ntjhntrhmdczzcykdhh0pssmntqznta= CATERPILLAR D7E TAN00418 2011 3804 B14201 $393,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzjcxntdkm2q1owvinjjiyzriy2q0mtjimzkzzgi1nyykdhh0pssmndazoty= CATERPILLAR D7E TAN01231 2012 2860 B15622 $402,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iotm5ymzhy2jmzmnmodliymfimwjkzmzlmdvimgqwziykdhh0pssmmzmwndi= CATERPILLAR D7E TAN01243 2012 1951 B15630 $506,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04nja2ztvmmdm0nje2mtg0ymy1yza4zwiwowyzyzmxmsykdhh0pssmmze0otm= CATERPILLAR D7E TAN01233 2012 5856 B15624 $281,400.00 Anchorage, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjjjoge5ntk3mjhmogyzywe0yzhhyzvimzuxzmvmmcykdhh0pssmmjk3otm= CATERPILLAR D7ELGP TJA00428 2012 4926 11W70518 $303,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mzta0ymzjmdi2mzu4zdq2ztg0zdi4yze4ndq1zmfmyyykdhh0pssmndczmte= CATERPILLAR D7ELGP TJA00426 2012 5337 B15120 $337,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hytyyzjrmnzfkztkyntm5y2eymjhjzmi5ztk1mjc4msykdhh0pssmntq3mdu= CATERPILLAR D8N 9TC05044 1991 23033 15W79211 $72,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1kywzjnmu5zjblmdaym2i2zjc4yzk3ntbkzwm3m2m2nyykdhh0pssmnjq0ma== CATERPILLAR D8T MLN01529 2012 3646 13W73943 $712,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05ywq5mmewzgnky2i4owuxyzgyy2iyztk0y2zkztg5miykdhh0pssmnjm4otk= CATERPILLAR D8T FMC00347 2015 3197 14W76662 $780,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kyjdmnjgyytgxmtezzjawztbhnzhlotlhnzm0y2zlnyykdhh0pssmmjkznzu= CATERPILLAR D8T FCT01065 2013 2802 13W73591 $588,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05nwjkyjiwmwm3mjk0n2qxogu2ndi1zmq1zju2ngq5myykdhh0pssmndy4mjk= CATERPILLAR D8T FMC00310 2015 3536 14G04707 $727,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jnznmy2mzowixzjzkowrizdkxnmi1nmi4mwqzzdk0niykdhh0pssmmzg3mzi= CATERPILLAR D8T FCT01045 2013 3936 B17538 $673,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lntgyodyxy2mzyjvlyjrlytuzotcxy2m0y2vhywvimiykdhh0pssmndmyodu= CATERPILLAR D8T FCT00359 2012 3164 13A19215 $663,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1knwvmy2zhyze0ywi1ytuzotyxmmnkztuyzwzizjliniykdhh0pssmodyymq== CATERPILLAR D9N 1JD02012 1989 53335 13W74795 $73,200.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hnmyyowmzmmjinwu5ytrlyjcwztrhmmnjodqwzjyyncykdhh0pssmmje0nzc= ASV SR70 CP2555-4-00614 2007 702 X18G00451 $27,900.00 Park City, MT more