Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lotlhmge3ywy5ythim2m0ztninjdimdvjm2i5yjhjmyykdhh0pssmmtkzode= JOHN DEERE 317 T00317A101729 2005 939 X18W01189 $20,000.00 more
Wtk?jhnyyz1ky2q1njc4zwewmddhnjjkyzm2odzmodi4njmzowu1yyykdhh0pssmnti5ndq= CASE 450C 3078303 1987 4353 X18G00473 $14,000.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1hodaymzvknzdmogvjntjiy2vhowzlyji4ota0owfmzcykdhh0pssmmjqymtu= TEREX CORPORATION 82-20B 66221 1978 1428 X17G00775 $16,500.00 more
Wtk?jhnyyz04ywjmngy3m2eyogvlzwjiytazymrly2m2yzg5zjhmmcykdhh0pssmmtc2nzm= CATERPILLAR 977L 701J03541 1978 1822 X17G00774 $11,000.00 more
Wtk?jhnyyz1koduzmgy2mdvmmti0zmqwowe4ntnkywe0zgrizdc0ziykdhh0pssmnjq3oda= CATERPILLAR D10T RJG00527 2006 19619 12W71533 $769,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05oddjytm3zda2ztq4ztblzwi0njc3zwrjnjgxzjdmmcykdhh0pssmmji4nde= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 46825 B15106 $1,199,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1mogy3zduwnwi2mmfiywvlyzqwmme4ztg3yzjmngi0ysykdhh0pssmmzq1nja= CATERPILLAR D3GXL JMH01463 2005 6435 X18W00938 $50,000.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1419 14V04679 $112,300.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1iodc2owmzn2zmngrhyzhloddiyju2nmewnwu5zti5miykdhh0pssmmtawnze= CATERPILLAR D3K2XL KF202254 2017 601 16W01131 $87,500.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjm4mzu0ztbjmzqynji1odc0zwnkm2y0ntg1nwi4nsykdhh0pssmmjm2mzg= CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1539 28WL64946 $139,400.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kymq2zjnhzgflntljmgzmotvjodazmdm4ndgzyjfhniykdhh0pssmnduymti= CATERPILLAR D3KXL FFF00333 2008 1698 X18W00072 $60,000.00 more
Wtk?jhnyyz1modjimdezmdgxztcwyje1zdk4mgrlywe1zwmxowrmzsykdhh0pssmmjm1mdg= CATERPILLAR D4K2LGP KR202152 2016 876 15V07851 $156,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1lyzu4yjdmmtqznjg3ntqyztuxzwuyowu3nzdhmmqwmsykdhh0pssmmtg2nzk= CATERPILLAR D4K2XL KM200183 2015 1449 14V05886 $137,100.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1myjhiogqzn2jlodvknziyy2qwodgxztq5mzkymgq3myykdhh0pssmntq0mta= CATERPILLAR D4K2XL KMM00694 2015 460 X18W00738 $95,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lnwixndc3otjlyze0zmziyzdiowy5ztm1ztqwm2zjmsykdhh0pssmmzy3mte= CATERPILLAR D5CIII 9DL01522 1996 5384 15W78961 $29,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1myjzhode5ntnmmge3ndywzgizmdi3nti3ztvlytvincykdhh0pssmndi0nte= CATERPILLAR D5GXL WGB03274 2006 3043 26A15023 $81,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jymm2nzm2nzg5zmq5otmyztuwntu3nwnjnmy3zjizmiykdhh0pssmmtu0mdy= CATERPILLAR D5K2XL KW202183 2016 218 15J20224 $193,700.00 Fairbanks, AK more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4289 26A15085 $323,200.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hyjvmmtqxnzu2zge2njyzzju5yjq0ndi2ymjhowzmmyykdhh0pssmnti3mtq= CATERPILLAR D6DLGP 33X00496 1983 6878 X18W00070 $34,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hzjmwntrmmwjjnwywndhmywqwy2m3nwm2n2e2zdu2zsykdhh0pssmmtu2ndu= CATERPILLAR D6K2LGP RST01828 2015 3837 15G07192 $168,300.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1imzqzntdkzja0ndg5zjmyztqzowyzzwmyymq5oty0nyykdhh0pssmndk3mzq= CATERPILLAR D6K2LGP RST01538 2015 2176 14J19869 $153,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04yme3ndy4mgfmztiwzdhjzdiwngzmzjvhmtm0yjfiocykdhh0pssmmjk2nje= CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4953 27A16308 $305,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kzmrhmmrlndiwmmjlnzczodu1otllzwjjmgm0n2q5osykdhh0pssmmtu5nzq= CATERPILLAR D6KXL FBH00833 2008 4691 17W01578 $117,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mndu1mti1odnlzwy3ntmwztgyowe5ngezotaxytfhyyykdhh0pssmmzi5odc= CATERPILLAR D6NLGP PBA01553 2014 3710 14J19586 $178,000.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1ingywntm3ymuxmmq3nwnizjq5zwyxmwfmmzk5n2flmyykdhh0pssmmjg0odk= CATERPILLAR D6NLGP GHS01398 2012 2474 15A19983 $142,500.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz04y2finzc4zjm5odu5ytnjodq4mtblmzjin2jmzthlziykdhh0pssmmjk1mzi= CATERPILLAR D6NLGP PBA00242 2012 3749 13A19114 $218,100.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz1mndu3zwfkm2y5ode0ndywogvhngnkzgm3mjrlotbmnsykdhh0pssmnda3odg= CATERPILLAR D6NXL GB600311 2016 347 16V00041 $234,100.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kowjintdhzdc1ngnkytqyztnjmmywmwvmmgu4mtvimsykdhh0pssmnjexna== CATERPILLAR D6NXL PER00575 2014 2186 13V01017 $228,100.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05ogrintlmotc1ngm3ytq1zgmzmtcymdhjyzbjzti1mcykdhh0pssmmjg0mjg= CATERPILLAR D6NXL PER01003 2015 1357 14J19718 $243,100.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 7258 24A11310 $126,900.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1hnti0mzzhytlmoddjmgyyzwi1zdmyzmu5zwnindrjmsykdhh0pssmnduwmzq= CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $260,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hmwm1zdrkmzcwnmi0mzc4y2u2nzrmytq1zdy1yzg5nyykdhh0pssmnjiynja= CATERPILLAR D6NXL PER00580 2014 3700 13V01016 $197,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7187 16G00633 $176,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ognhogy4odezmtm2zmuyzwvln2mxm2y3mdc4mmi2zsykdhh0pssmmja3ndi= CATERPILLAR D6RIIIXL GJB00346 2006 9420 16G00632 $149,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1motvknmiwmtdlyjuyy2rjzwrmnjq5ntm0mgu5nzhknsykdhh0pssmmzazmte= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00187 2006 6068 B17003 $174,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jzjzjymnkmmezmzm5mgvhotrizdi2zdvkowfmzdiymsykdhh0pssmmzuzmtg= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00157 2006 4538 18W01023 $130,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jyjgznwfjyzbjzgi0mgu2zwuznzrlzjq3yjvlodi3mcykdhh0pssmndi2mg== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00225 2006 9111 B14400 $127,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imgniyjqynjrhzjhln2fizdhlnme1nme1nmi1yjlkocykdhh0pssmmza4ntk= CATERPILLAR D6T ZJB00525 2012 4886 15A20231 $169,200.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mmdbhymzlmzmxngexzjrmothmnza4zjmznzlhndbhmsykdhh0pssmntk2ote= CATERPILLAR D6T ZJB01315 2013 8386 17W01185 $187,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtrknjzmmmy0njzizdqwzjbhnwmwmmvkogm4mta0nyykdhh0pssmnje1nju= CATERPILLAR D6T ZJB01561 2014 4857 13W74818 $261,500.00 Seattle, WA more