Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1iogfhm2zkmza1njkxnzuyodm0mdi2mge1yju0zmq0niykdhh0pssmndq5mdg= CATERPILLAR 966C 76J02319 1969 10000 16W00700 $20,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $30,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mzjcymjljowi3mzy1n2e2zjaymmfjnzcwnzhhm2ywmyykdhh0pssmmjgwnza= CATERPILLAR IT28 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $32,000.00 more
Wtk?jhnyyz1km2qxzwe1n2q5ztfhntzlzmrkyjdkyzblota2yza3ocykdhh0pssmnde1nze= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42355 15W79315 $32,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mzmi0zwu4mtkwodu0zmu5ywzjnjlln2ixmdk5mgqyniykdhh0pssmndizmjg= CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $36,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lndc4odlmnzqwmmzmmwu3zmq1mta3mduzota2ywnlmiykdhh0pssmndkxntk= CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 6218 18W00235 $59,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mmgm4m2zizgm5mdziotayyzaxymiyngizzdi5mtlmniykdhh0pssmndu0mtq= CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $59,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mdq0nza2ztzjy2i0nzkyodq3mzqxngrjzme4mzmzncykdhh0pssmmtg1nzk= CATERPILLAR 938H MJC00189 2008 9926 X19A00026 $64,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1inta3nthknmu1m2njy2zhodrjzjgxm2e2ywu0mtflzcykdhh0pssmnjuw CATERPILLAR 966D 94X01825 1982 5600 X19W00078 $65,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 16W00662 $71,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lnmvkztdkmtq4mzgwnty2ytq3owvindi1njixnzbhocykdhh0pssmnze1na== CATERPILLAR 950H K5K01646 2007 11618 X18W01501 $82,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0pssmmtiwnty= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $82,400.00 more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 0 12W72289 $85,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0pssmnte2mzi= CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $86,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iytnln2jhntllzmvjn2zizddjyje2mwvkmdkyzgzmysykdhh0pssmmjk5mte= CATERPILLAR 924K PWR03104 2014 4446 13V01941 $90,700.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1jotgzndm1njvjnjiwngyyywvin2rintdjytjim2zlyiykdhh0pssmmtezndu= CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 10176 PL15759 $91,800.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19527 15W0237 $95,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0pssmnti1nte= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $95,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jnwzln2e4mmfmmtdjytjhztyynguwnmy1zmnmnmu3niykdhh0pssmmtk0 JOHN DEERE 524K 1DW524KZLDE654555 2014 2038 14X06336 $109,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jowvjzthknwqwodnmnty5zja4ztc1zwm3mda1yjixnsykdhh0pssmmta2mde= CATERPILLAR 924K PWR00582 2012 11603 PL15360 $112,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 8532 PL15763 $117,900.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1mntk2nje4mjuwodqyogzkywq1nmu1ymizmzrindgwnsykdhh0pssmnzq0 CATERPILLAR 924K PWR02952 2014 3372 14V03342 $132,700.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjnhn2e3yjexnzk2odfjogziytq5ytkwztzmzmvhocykdhh0pssmnde0mdm= CATERPILLAR 938M J3R04625 2017 1027 17G00644 $148,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hnjy2yzzmmjc5mzg1otfjotlmmznhy2y3yzhmywy1zcykdhh0pssmmtq3ody= CATERPILLAR 972K Z4W00567 2013 11965 18W01406 $159,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0pssmmjm3ntu= CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 960 18W01253 $166,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hyzhiywy5yzk0owrinwvkzmy0ndnhm2fkogm0mwviysykdhh0pssmmjg0mzi= CATERPILLAR 930K RHN03721 2015 1962 14V04566 $180,100.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jndk4ogqwogi4zti5zgnhotq2mtq0oguzzgnknwmxniykdhh0pssmntixmze= CATERPILLAR 930K RHN01182 2013 6957 PL16632 $180,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1izgrjytbhm2m4mjfjnjrizgyymdqzzji4m2jjm2i1niykdhh0pssmmjkynjk= CATERPILLAR 962K X4T00315 2012 4903 11A18663 $203,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0pssmmtm5njk= CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 1999 14A19688 $208,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjzlmtcymddkn2izmzvhogqxmzg3ytm3yzy0mjg1myykdhh0pssmntk4ntk= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 7912 11A18687 $213,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04otrkmmu0mjdlzgnizge5zjjimmyynzfinwy4nda3ziykdhh0pssmmtezmda= CATERPILLAR 938M J3R00477 2015 151 X18G01063 $230,000.00 East Helena, MT more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0pssmmza2mji= CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 3741 14A19687 $233,200.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jotqzmmu5ngq0zjg2otk3ytzlyzm0nwrhywe0yzuyniykdhh0pssmnty2mde= CATERPILLAR 966M KJP00862 2015 3881 18G01227 $246,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4365 B15154 $254,700.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1lnmixyty0ytjhm2y0yjljzwfhytq5mzm0zjcwngqwmsykdhh0pssmmjkxmzq= CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10735 17W01579 $268,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jymu3zteymmqyyjrjnguwzdfintywzdbmymrkyjfiosykdhh0pssmmtq1mza= CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 5128 11W69876 $272,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kntc4nwy4ogriywy5zdcxzta2ngrlytvjmwyyodezosykdhh0pssmntyznzm= CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 8964 18W01020 $272,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 525 PL15755 $278,300.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz05ztkxyznioddmzdqzote1yzizmjaxmzkxogy0mjfjzsykdhh0pssmmtk1ndu= CATERPILLAR 962M EJB00185 2015 990 14A19692 $285,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0pssmndq4oti= CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10001 18W01019 $295,200.00 Seattle, WA more