Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Related-products CATERPILLAR 924G DDA00779 2004 0 2569901 Call great falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iogfhm2zkmza1njkxnzuyodm0mdi2mge1yju0zmq0niykdhh0pssmndq5mdg= CATERPILLAR 966C 76J02319 1969 10000 2135443 $20,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05mgnkndkxndixndu4nwuxotewothmzdbmnzczzmfimsykdhh0pssmnde1mdg= JOHN DEERE 544D 512436 1986 0 2392228 $27,500.00 more
Wtk?jhnyyz1jnjfhzjg4odbmyjhjndqxzjgzmdazogzmnwfhy2nincykdhh0pssmmjk5odc= JOHN DEERE 544E DW544EB519893 1987 0 2524349 $30,000.00 more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15691 2303938 $34,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1km2qxzwe1n2q5ztfhntzlzmrkyjdkyzblota2yza3ocykdhh0pssmnde1nze= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42353 2303272 $36,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kzmjiytrkmzqyyzzkymm5odq5ztbhnjm2otezogzjziykdhh0pssmotmymg== CATERPILLAR IT38G JAN00213 2006 11368 4330728 $55,600.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1jodgzoge3ymrhogy4ogy2otnkndgxzdiwowrjntlmniykdhh0pssmnzy2mw== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 2533158 $57,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 2391465 $74,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjvmytewzdkwowexzgezyjhjyjdinmm2owvlzdi5osykdhh0pssmnji5nti= CATERPILLAR 924H HXC01392 2010 9848 4330730 $77,800.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1kmzdjndgynmm0yjq4nzaxytazodk5ytc2zweynzzmnyykdhh0pssmmtk1mjm= CASE 521E NCF211825 2012 3880 2430503 $84,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mngi3ztk3otk2nzvmythmy2fjngviyjk0zdeyngjkmiykdhh0pssmmtq4mg== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90 FL00028440 2012 5027 2451017 $94,200.00 more
Wtk?jhnyyz05ytgynzfkmdzlzjayzgzmyzjkntc5n2mzytrhyzczmiykdhh0pssmmte5mja= CATERPILLAR 924K PWR02568 2014 9454 2530763 $94,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05ngu5ytczm2zjzjnjndqxy2niyjjhytqwntriotvmnsykdhh0pssmnjiynta= CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 29295 4290757 $95,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jotgzndm1njvjnjiwngyyywvin2rintdjytjim2zlyiykdhh0pssmmtezndu= CATERPILLAR 924K PWR00568 2012 9653 2289371 $102,300.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1loty0zjy4zmvlmzg2otm1zdkwytfkmmm5ndy1ogixyyykdhh0pssmmjm0odu= CATERPILLAR 908H2 JRD02949 2015 870 2219126 $119,900.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jowvjzthknwqwodnmnty5zja4ztc1zwm3mda1yjixnsykdhh0pssmmta2mde= CATERPILLAR 924K PWR00582 2012 10138 2417643 $123,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnwzln2e4mmfmmtdjytjhztyynguwnmy1zmnmnmu3niykdhh0pssmmtk0 JOHN DEERE 524K 1DW524KZLDE654555 2014 2038 2112432 $128,100.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19511 2240345 $129,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0pssmmzmzoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 7920 2291724 $136,500.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 30400 1780872 $138,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lmzg0njvhnzhkmje5mjk2ode5mzzjmzhmztywogviniykdhh0pssmndy2njq= CATERPILLAR 966H A6D02300 2009 7436 4277752 $165,000.00 Kenai, AK more
Wtk?jhnyyz1jmzzjzmu1njljowuwzdljzgrhm2m5zjiwnmnlnzrlncykdhh0pssmntyzota= CATERPILLAR 966K TFS00775 2013 0 2482109 $179,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jndk4ogqwogi4zti5zgnhotq2mtq0oguzzgnknwmxniykdhh0pssmntixmze= CATERPILLAR 930K RHN01182 2012 6545 1882129 $185,000.00 Prudhoe Bay, AK more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00632 2012 1570 1872644 $186,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1imwqxn2exnddkytljzjrmzdjhmzuynzyzzwjmmza1ocykdhh0pssmnty5mzq= CATERPILLAR 924K PWR00564 2012 506 2420250 $187,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1izwy2nzu0zdi1ndkyzgq4zje0zwvmzda2odjhotyzmcykdhh0pssmndg3nzi= CATERPILLAR 962K X4T00315 2012 4802 1712615 $203,200.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1jowzhzmq5y2vkzmnmyzq0zmu2zdvlmtq4y2i2njy4ocykdhh0pssmmjizody= CATERPILLAR 988B 62Y00693 1989 2900 2262999 $205,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjzlmtcymddkn2izmzvhogqxmzg3ytm3yzy0mjg1myykdhh0pssmntk4ntk= CATERPILLAR 962K X4T00359 2012 7158 1750951 $205,100.00 Chehalis, WA more
Related-products CATERPILLAR 924K PWR00499 2012 1953 1918500 $210,500.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz1hzmq0n2e4ntq0mjuxmjayzme3mdvmnmmzymfhotgwmsykdhh0pssmntq2nja= CATERPILLAR 924K PWR00496 2012 2299 1830203 $211,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mzdvmogewmmnmzjy2ndc3yzi3zjdlymq1mjdinzu3yiykdhh0pssmndq3nje= CATERPILLAR 924K PWR00616 2012 1143 1861192 $213,700.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kodayy2qxytbkmgqwntc3yzgyndi0mtg2mdaxoge5ysykdhh0pssmnjixntu= CATERPILLAR 980K W7K00475 2011 6040 2292724 $250,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0pssmndqyndg= CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4008 1830202 $250,200.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jnmu5ymq0zjvhndg3y2rkyjc2yjizywnintm4ntflyyykdhh0pssmmzqxma== CATERPILLAR 938K SWL02690 2014 4191 2420612 $250,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jymu3zteymmqyyjrjnguwzdfintywzdbmymrkyjfiosykdhh0pssmmtq1mza= CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 4200 2054014 $265,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzde1zdq5ogu3ngfhnjnhymu4mgeymzmzmwvlnjdmziykdhh0pssmmze5nzq= CATERPILLAR 966M KJP00623 2014 3143 2124522 $341,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jmjvmzwnmzjixmjiwnwqwowuzymu4yzkwn2fkogm2nsykdhh0pssmotcynq== CATERPILLAR 966K TFS00619 2012 4413 1760328 $344,400.00 Juneau, AK more
Wtk?jhnyyz1kztdmytjmnjjhnzrhodq5y2vkmzbimzu0owm1mtyxyyykdhh0pssmnjq5mq== CATERPILLAR 980K W7K00411 2011 4692 1618647 $357,700.00 Williston, ND more
Related-products CATERPILLAR 950K R4A00456 2012 4522 1695667 $360,800.00 Fife, WA more