Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmwuwyzhlmgnjmmqxzwjizmm4m2vjngyxzdg1zgrlmiykdhh0pssmmtg3mzc= CATERPILLAR 980F 8CJ00480 1992 34114 17W01452 $40,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 30070 12W72289 $175,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mjgyyzewyjg5nmqzzjm2zjhjzmyzmtzhzda3mgnincykdhh0pssmmtg0 CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 0 17W00672 $57,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kztdmytjmnjjhnzrhodq5y2vkmzbimzu0owm1mtyxyyykdhh0pssmnjq5mq== CATERPILLAR 980K W7K00411 2011 4692 11W69700 $357,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mde2mdrmnzy3n2nkzju1otu3ytm4zdyymtuzmjdmnsykdhh0pssmmzu4mjk= CATERPILLAR 980K W7K01723 2013 5763 13W72658 $270,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 5899 B15724 $340,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hyjayzjnmzte2n2y3ztc0y2y5mgjknjcwytkxzjnjysykdhh0pssmmjgyoti= CATERPILLAR 980K W7K01153 2013 3935 13A19165 $297,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lm2ewzjnlymmxyje5ody4ognln2q4mwuyytlmodc0ncykdhh0pssmntk2ntg= CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 3500 14G02777 $437,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1imdmymza4yzbiodu1mdblzwjhntu5yty1yju0ytvkyyykdhh0pssmndezmtq= CATERPILLAR 980K W7K00475 2011 6035 15G07575 $315,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jowi3ntdhyme4otlmyzy2zdvhymm3mtnmngm4ndc0yiykdhh0pssmmjm4ntc= CATERPILLAR 980K W7K01160 2012 3641 B15371 $387,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lzgq3zjvlmwq4nwzjndg1ytuynjblytrjntk4ogm0yiykdhh0pssmmjgwmju= CATERPILLAR 980M KRS00474 2014 2000 14W75703 $377,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1jy2e2ytriytqxytjmmmm4zjliytvimtk2otdiyzk2miykdhh0pssmmze5ma== CATERPILLAR 980M KRS00459 2014 2067 14G03636 $454,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iywy5zme1m2i1nmjhotnhodiwogyxy2mxztu2yjyxmcykdhh0pssmndcznta= CATERPILLAR 980M KRS00367 2014 2562 14W75176 $434,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jowzhzmq5y2vkzmnmyzq0zmu2zdvlmtq4y2i2njy4ocykdhh0pssmmjizody= CATERPILLAR 988B 62Y00693 1989 2900 X15A20049 $205,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19511 15W0237 $167,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1myty0zgeyzdg1ytbjmtiwzte0ywqxyju2mwflm2u3nyykdhh0pssmmzu4mde= CATERPILLAR 988H BXY02566 2008 9970 12A18946 $517,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lyjq3mjezmzy1ymzmmta4ody1n2y4zgu5mdy0otmymyykdhh0pssmnjg3 KIOTI TRACTOR CS910 Y150032 2015 4165 X17W01393 $15,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 16W00662 $74,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lnjmwymyymwrkn2ziymiyowizndqzytzhy2qyyju0zsykdhh0pssmmte0njk= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90 FL00028440 2012 5027 15W79317 $94,200.00 more
Wtk?jhnyyz1iyziwmda3mwixy2e2zmi5ztjjmdc0zde5zmqymtdlyyykdhh0pssmntaxndc= BOBCAT T250 531811191 2001 3295 17W01022 $17,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05njgxzje1yzgwy2nmyzc0yzq5nmy3zja5owqyzmnhnsykdhh0pssmmtk3mtg= KOMATSU WA250PZ 1076631 2013 1884 X17G00517 $119,500.00 more