Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mntljmwjimwu2yti2zdqwodmwmtm2mgfmmwnjyjnimsykdhh0pssmmjyzntu= CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 1713 14A19538 $451,800.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kzjzjnzu3ywu1ngq1otbiogqyzdgyotewmmyxndgzocykdhh0pssmotuwma== CATERPILLAR 966M KJP00671 2014 3138 14A19573 $477,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mmu2mgrmyjm3nmjlodk2zdcxzta4mjqynzy1owrlnyykdhh0pssmntu4ndy= CATERPILLAR 966M KJP00621 2014 3690 14A19539 $336,400.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1jymu3zteymmqyyjrjnguwzdfintywzdbmymrkyjfiosykdhh0pssmmtq1mza= CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 5036 11W69876 $260,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0pssmndq4oti= CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10001 18W01019 $295,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mmjcwmdu5zti2ntazyjk1ztdknzjmmjg0ymi5y2yxmcykdhh0pssmntm4mzc= CATERPILLAR 972M A8P00609 2015 3294 15W78098 $420,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kntc4nwy4ogriywy5zdcxzta2ngrlytvjmwyyodezosykdhh0pssmntyznzm= CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 8963 18W01020 $272,900.00 more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0pssmnja3mzg= CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15691 15W79316 $32,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1km2qxzwe1n2q5ztfhntzlzmrkyjdkyzblota2yza3ocykdhh0pssmnde1nze= CATERPILLAR 980C 63X08697 1989 42354 15W79315 $34,200.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05mdi5owfjzmexzmq1mdllywywzmy4yzk0mge2mwzlzcykdhh0pssmnjaxnw== CATERPILLAR 980G 2KR02165 1998 0 12W72289 $131,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjgyywjizdgymgjmm2eyzjayyznmm2njmdkyywixmyykdhh0pssmnda4nq== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $59,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kztdmytjmnjjhnzrhodq5y2vkmzbimzu0owm1mtyxyyykdhh0pssmnjq5mq== CATERPILLAR 980K W7K00411 2011 5702 11W69700 $532,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnzjjndq2zgqwmwvkn2u4zdm5nzizndvjymixyta1osykdhh0pssmnjmwnzq= CATERPILLAR 980K W7K00634 2012 4829 11A18637 $624,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0pssmmjuzotu= CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 7163 B15724 $439,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lnmixyty0ytjhm2y0yjljzwfhytq5mzm0zjcwngqwmsykdhh0pssmmjkxmzq= CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 0 17W01579 $299,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1imtrmodjlzwyyngrlzwzkzdbkndfhzwzkymu3mdg5niykdhh0pssmnzy0ma== CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 4342 14G02777 $546,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jy2e2ytriytqxytjmmmm4zjliytvimtk2otdiyzk2miykdhh0pssmmze5ma== CATERPILLAR 980M KRS00459 2014 3048 14G03636 $449,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imdvjmda4nzq2nwrjztuxztizndqwnzg2nzexngnhnsykdhh0pssmmziznza= CATERPILLAR 982M K1Y00325 2015 7861 14A19639 $404,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iywjingy4zdviy2q0ztbiyjfimzu4nme2nduwmdviyyykdhh0pssmntgwoti= CATERPILLAR 988B 50W09199 1988 19511 15W0237 $122,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ytqzmge5yzmyywi2mwrmoguxzjq5zgyymjkyyty3miykdhh0pssmnde0mg== OTHER CS910 Y150033 2015 3126 x18w01304 $20,000.00 Everett, WA more
Wtk?jhnyyz04mgvmyzvjowq4mtvjy2ywzgfkmzzmzdmwntaxmthiyiykdhh0pssmodm2na== OTHER CS910 Y150034 2015 2587 x18w01303 $20,000.00 Everett, WA more
Wtk?jhnyyz1knjljogvhztcwmdbmndcwymy0y2zmndc3yty3zgq3mcykdhh0pssmndm2mdg= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DL200-3 10005 2014 0 16W00662 $71,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lndc4odlmnzqwmmzmmwu3zmq1mta3mduzota2ywnlmiykdhh0pssmndkxntk= CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 6218 18W00235 $62,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mzjcymjljowi3mzy1n2e2zjaymmfjnzcwnzhhm2ywmyykdhh0pssmmjgwnza= CATERPILLAR IT28 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $32,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mzmi0zwu4mtkwodu0zmu5ywzjnjlln2ixmdk5mgqyniykdhh0pssmndizmjg= CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $36,000.00 more
Wtk?jhnyyz1imdk2mzjhmdixm2q1odmxymu2mgi2owzkmgixmti5ziykdhh0pssmmtqyodi= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120E 64851 2006 17297 18W01336 $42,100.00 more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0pssmmtiwnty= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 15788 18W01334 $89,500.00 more