Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0psuymcyxntu3na== CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5418 19G00245 $177,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kzmq0ytiwnduynmvjmjy2ztq0zmrkndu4zmy1otjlmcykdhh0psuymcy1mdm3oa== CATERPILLAR 12M2 F9M00412 2014 5621 20G0369 $139,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0psuymcyxmzm4na== CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 5029 19G00246 $179,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0psuymcyxmzc3ng== CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5150 19G00248 $155,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04yzc1njhmywywnjdkzwm5odyyywe3ztbimjqzy2qwncykdhh0psuymcy1odi2mq== CATERPILLAR 12M2 AWD R9P00159 2014 3349 18G00271 $239,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz05ndcyzdu3ntrlowrhmgqzy2q5zjnlodzknmu3mjdimcykdhh0psuymcy1nzqxmq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00178 2015 4703 19G00547 $199,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05nzhiyzqxowfmywqxmzvhymq4nwy5m2mzodhjzjiwncykdhh0psuymcy0njy3na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00188 2015 2950 19G00546 $229,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1mmzcxzgi1mtdhngmyzmrjywfimgmzyjewmmq4ymflniykdhh0psuymcyzmjgxoq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00189 2015 3302 19G00553 $259,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodmznzjlndjhodgzywrkzjy2ndc0mjnjzjy0mtc5myykdhh0psuymcyymdu0na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00190 2015 4046 19G00551 $261,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04zjy3ntq2odjhzdvjnwm2zthhy2i1m2rmmzm3yjy4nsykdhh0psuymcy1nja3mq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00179 2015 3574 19G00552 $258,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 4027 19G00550 $229,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 3884 19G00549 $239,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1modgznzjkyznhmtqxnmm1otbkyzvjndrhmtq1zwqwocykdhh0psuymcyyntgzmg== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3858 19G00548 $269,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz05n2m3yjfhmti1ztg3ymqzyju4ymezn2fimjfhmdriosykdhh0psuymcy1mtu3oa== CATERPILLAR 140H 9TN01530 2002 9560 19G01527 $74,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more
Wtk?jhnyyz1mmwvkngi2mdi1y2iwmjjlogm5nza2ywjlyzq0nweymcykdhh0psuymcy0odyy CATERPILLAR 140M2 AWD M9J00923 2014 4118 19G01437 $204,900.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1lzgi4mti2mzlkyjc4mzmyotzmymu1zdvmotk0ztgzyiykdhh0psuymcy1ntqwna== CATERPILLAR 140M2 AWD R9G00186 2012 4690 20G0344 $189,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmddlzty1mwy0ywe2yzm1zta1mjm5yme1nwm3owjkmyykdhh0psuymcy5nda4 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 4875 20W0266 $254,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05ogzlngvmodgymmjkndnkywm2mtrkzwi5yjixyjm3niykdhh0psuymcyynzc0mq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00337 2015 3671 20W0265 $249,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1iymyzmzg1mwu3m2zjmze0yjk4otk5y2i2owfkztlknyykdhh0psuymcy1ntawmq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00412 2016 3590 19W01852 $239,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mngrhm2zlotfkota2zdnhzdflnzrlndringyxyta5ziykdhh0psuymcy1mdq2 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00339 2015 3708 20W0267 $264,300.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1lmzyymtbkzty5zja4yjzkzmmzywzhyjzkmge1mmq0zcykdhh0psuymcyynzk4oa== CATERPILLAR 14M3 N9S00251 2018 3104 19G00458 $399,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0psuymcyxmdg1oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 5056 17G00512 $143,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0psuymcy1njuwmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4559 17G00509 $169,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1iodzjyzqzzmjmmdmxzjc1yjbhyzayytg2mta3mdzinyykdhh0psuymcy4ntiw CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 6198 18G01007 $195,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0psuymcy2ntq1mg== CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4529 14G04579 $149,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0psuymcyxnzkzmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3614 16G00821 $195,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05yjqwy2fmmde1ntm5yty1ogq2ogy4nge3zdrmyjc2nsykdhh0psuymcy1ntawnq== CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4707 17G00508 $199,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iy2e3zdhmogeymthmytfkyjhhmmqwnwe5mdhmywmymyykdhh0psuymcyyotq1 CATERPILLAR 160M2 R9L00217 2014 5247 17G00511 $189,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0psuymcy1mzexnw== CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4312 17G00952 $189,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7566 18G01008 $204,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 7133 18G01010 $231,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0psuymcyzmzkyna== CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5456 18G01009 $216,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7637 18G01011 $159,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7257 18G01012 $209,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmde4ngvjymjjzwi1njhkotc4ymfhzdbkotjhmzrhyyykdhh0psuymcy1odi0ma== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00346 2014 5625 18G00923 $279,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0psuymcy0njiwoq== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00144 2012 5153 16G00350 $204,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0psuymcyxotizmg== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00143 2012 6902 17G00216 $165,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mnze3yjgynwziymuzywfmzje4yznknwy3zty1mdu0miykdhh0psuymcy0njcz CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00151 2012 6518 19G00852 $139,900.00 Williston, MT more