Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

ASPHALT PAVERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mnwi5mjjlmgm3ytvhytbhowvhnmq2ymqxnmrmmdawnyykdhh0psuymcy2mje1oa== CATERPILLAR CP56B LHC00237 2013 2708 PL17268 $100,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iognmztc4ymi4zjcynzhmzde3odi4mmmwy2m5zdu1msykdhh0psuymcy1nzcynq== CATERPILLAR CP44 MPC00354 2015 906 15V06392 $96,100.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jymi0mde5ymeznjczogjmy2y2zja5nmnizdm3odmxocykdhh0psuymcyxntu5mq== CATERPILLAR CS44 M4C00849 2015 1400 14V05502 $103,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jmgm4ywziodq4mzcwnwfmota5ztk2mda3njk4ytq2nyykdhh0psuymcyyndu4 CATERPILLAR 815 1GN00572 1998 0 18W00941 $119,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05mwq2mjizzdqxyjezntvhowq2odjkzmi5zgy3njjlmsykdhh0psuymcy1njc1 CATERPILLAR CP-433C 2JM00122 1994 7322 X21G0061 $29,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hnja1mzdlmmvmnwriytvjzguxzjc3zwm0zgi4zgy5ocykdhh0psuymcy1mda0na== CATERPILLAR CS78B S7800102 2015 2370 X21G0519 $147,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hnmi0mteyowzhyznmn2u5yzg3nzljotczndriy2u0msykdhh0psuymcyxotezna== WEILER P385A P385A-1596 2015 1800 X21G0541 $90,000.00 more
Wtk?jhnyyz1hzme1zju1mju0zme3m2rjodc4oguxzjlizdljytnlncykdhh0psuymcyyodg5na== CATERPILLAR CS66B TCS600168 2013 5382 X21G0578 $71,000.00 more
Wtk?jhnyyz04zjrjmmrhmgrjmzuyyweyzjjhztuwzmeznzmxzmvimcykdhh0psuymcyznzezoq== CATERPILLAR CS44 M4C00200 2011 2078 X21G0577 $69,000.00 more
Wtk?jhnyyz05ytzjnwu3ndrlyme4ndmwymq4mzewody5ntg4ztnmzcykdhh0psuymcyymdq3ma== CATERPILLAR CS56B S5600713 2018 1292 17W01609 $125,500.00 MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjzlnjuwmgnjn2q0zjdmymiwmdhmmwjmyzgyyzbiysykdhh0psuymcyzmzg1 CATERPILLAR CS56B S5600950 2019 678 19N00777 $129,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kzthhy2fiywfkogi1ywu1zwmzymriymm0yzc4nzq5msykdhh0psuymcyyodq3na== CATERPILLAR CS54B CS500840 2019 533 19N00279 $131,700.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1lyzixmtnjztfkmmnlzmezogzingexnmjhzguzzdc4yyykdhh0psuymcyymjk4na== CATERPILLAR CB64B C5600404 2018 611 18W00810 $105,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hotbhmwrjnmi0odk3mdjiodqymjqwogi5ndzlmgq5ysykdhh0psuymcyznzuwoa== BOMAG MP1000 0099 2005 5626 19W01843 $74,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1hytuyytc4mgrjmjhhyjuyogy0mdu4zdu2m2yxy2fmzsykdhh0psuymcyxmtuzma== CATERPILLAR CB15 M9400134 2018 398 18W01238 $169,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1kyjriymq1ngy4ogyxywnkodi0nduyyziyztfiodlkysykdhh0psuymcy1mtc= CATERPILLAR CB13 PWP00340 2019 362 19W00287 Call FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04ytc5zwfhn2jhmte5otc4y2jlymq4ogiynwflmzhincykdhh0psuymcy2mdg4mg== CATERPILLAR CB24B 2X401941 2019 128 20W0746 Call FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04zgm3m2njogq4ogm1mda0y2zhogq4y2nmm2jkmdfknsykdhh0psuymcyxody2oq== WEILER P385B 2017 2016 3291 20W0875 $68,700.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05mdnizda2mzvmyjqzzdiwy2flzdhkmwe2nwzlzwmxyyykdhh0psuymcy1ntg3mq== CATERPILLAR CB13 PWP00175 2018 281 18W00797 $117,700.00 SEATTLE, WA more