Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1izjhjyzvhymmwnjy1ytg3ytvlngu2othjmwm4mwm5ncykdhh0pssmndg0mtg= JOHN DEERE 1010 T14584T 1962 2394 X18G00753 $3,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kywvhy2u2mzhmnde3nmrlymy1zty1y2m0y2jin2zmnyykdhh0pssmmzuzmtq= INTERNATIONAL HARVESTER 412 0015087X 1975 0 X17G00654 $13,500.00 more
Wtk?jhnyyz1kyjcymwyzmgy5ytcznju1ztmwodg2m2vmzgmxmtq5mcykdhh0pssmnty4oty= CATERPILLAR 613C 8LJ03386 2007 3022 X17G00810 $155,000.00 more
Wtk?jhnyyz1kogewnge2mgq5njizmmezowjhngfmnguxmgzhyjk4ysykdhh0pssmmjaxote= CATERPILLAR 623B 46P00881 1977 12990 X18W01767 $37,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jngjmztvkyzg0mjexmgu3ogu5mjuxnda0oti0odc5miykdhh0pssmmzexmtg= CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 6953 13G00799 $479,800.00 Williston, ND more