Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmmewzdq5yjq5nwy3ngqxy2eymgvhmdvmndi5yzy2nyykdhh0psuymcyyody4oa== CATERPILLAR 621B 2DB00862 1985 542 X19A00149 $45,000.00 HOMER, AK more
Wtk?jhnyyz1hodfmmtnlndrlyzgzmwm1owvjmzeznta1yzjhzmjjnsykdhh0psuymcy0ntg0na== CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 8384 13G00799 $378,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ntk5zwq1ztm5mdzhzdfmodexnja0mzg4zmzlndg1ocykdhh0psuymcy0odi0ma== CATERPILLAR 627B 37V00866 1979 0 X19G00437 $33,350.00 Conrad, MT more
Wtk?jhnyyz04yjy3mwrjmzrknthlmmuyzgvmndfkotrjmtbjy2rmmcykdhh0psuymcy0njc2mw== CATERPILLAR 627K WTC00436 2019 1624 19G00268 $729,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzjuyytzizgrhywnhmduxyzqwy2y1n2q0ywjhowe0yyykdhh0psuymcy0mzy2mq== TEREX CORPORATION TS14B 52438 1997 9999 X20G0452 $29,500.00 Greybull, MT more
Wtk?jhnyyz1lnwnkztrmytzjzdeyodczodg2m2e5ywi5ody1otfkmsykdhh0psuymcyyodc3oq== CATERPILLAR 627F 1DL00290 1996 15215 X20G0793 $145,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mzjkzdq4ytgyotcxymjlzwe5otc1njq5mzflyty3osykdhh0psuymcyzmdmwoq== CATERPILLAR 627F 1DL00291 1996 7386 X20G0797 $155,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lodi5zmy0owu0mtnizjdhzduwnddinteyowuxztazmyykdhh0psuymcyymtm2nw== CATERPILLAR 627F 1DL00644 1999 6291 X20G0795 $175,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kztdkzjc2njfmmtu5zty0otdizdhmmwqym2uxntc5mcykdhh0psuymcy2ndezma== CATERPILLAR 627F 1DL00645 1999 6715 X20G0794 $175,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ogzmzwu2ywqwmzg5mwjiy2flntc4mtuxmdm1mwu3zsykdhh0psuymcyzmti0ng== CATERPILLAR 627H DBW00288 2013 11093 X21G0012 $299,500.00 more
Wtk?jhnyyz05y2eyywfjztfhnwe5mta1zwqxotuzy2mzngu0nja4miykdhh0psuymcy1mzeyna== CATERPILLAR 627H DBW00303 2013 10435 X21G0013 $299,500.00 more