Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1iodc2owmzn2zmngrhyzhloddiyju2nmewnwu5zti5miykdhh0psuymcy0ndcwmw== CATERPILLAR D3K2 XLCN KF202254 2017 1266 16W01131 $87,500.00 MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmwnjztfhnte4odu3zwi2ymriztlmmzqxogm2otqyosykdhh0psuymcyynzq1oa== CATERPILLAR D6T LGP ZJB01315 2013 0 17W01185 $132,900.00 more
Wtk?jhnyyz1mzdbmmmy3nmm0nja0y2fkytfhyjc0mmzjmwezmmixmcykdhh0psuymcy1mdi2mg== CATERPILLAR D8N 5TJ03130 1996 9200 X18A00161 $155,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lzgnmy2qxm2exztbjmtk5owi1m2iyzme3yzawmgvhocykdhh0psuymcy2odux CATERPILLAR D6R XLSU AAX01039 2005 12371 18W01466 $82,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hodzhyze1nzu5nwiynwmxzmjmmwi5zdu4yznhytc3zcykdhh0psuymcy0mziyoa== CATERPILLAR D6T XLSU LAY00526 2007 9176 18W01465 $94,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mzmy0zdc4mmnlmwvlzjzjoda0odnmztzhnmm1mzu5niykdhh0psuymcy0mdmwmg== CATERPILLAR D6N ALY01604 2005 18405 19W00295 $51,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lyjeyzjq3n2zkmgeyzmuyzmjhy2m2yji3yjjjzmm4miykdhh0psuymcyxmjkxmq== CATERPILLAR D4H XLCN 8PJ01456 1996 3250 X19A00108 $42,500.00 North Pole, AK more
Wtk?jhnyyz04owexymyxymvkn2iymde2zddmztg2ymu5mtg2ztrlnsykdhh0psuymcyxodkzmg== CATERPILLAR D5K XLCN WWW00416 2008 5184 19W00745 $79,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1mzgywzjawyzlkzmmxnmi0zdczmmy2mgzimtq3ytbjmyykdhh0psuymcyymzkxoa== CATERPILLAR D8T KPZ00775 2005 7200 X19W01066 $350,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz05nznhodhimwq3mjvizgq3otfkzti1zgnlytflnja4osykdhh0psuymcy1odaynw== CATERPILLAR D5K XLCN WWW00168 2008 2369 19A00245 $84,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1mmwqymda1ymiymjzkntrjotizzdvjythlogjlotg3mcykdhh0psuymcyyotq4ma== CATERPILLAR D6N XL NJN00523 2019 767 19W00237 $269,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz04yju5otlhnjzimthinjazzjdjmdmwzjhjyte0zgflniykdhh0psuymcy1nzq0mg== CATERPILLAR D4G XL HYD00617 2004 7523 X20W0220 $32,000.00 more
Related-products CATERPILLAR D6T LGPVPA WCG00361 2008 18612 20W0308 $69,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hyzc2ymeymdk3ywm2mznhyjhjzdmwmmjindvhnwfknsykdhh0psuymcyxnzazmq== CATERPILLAR D6T LGP HTZ00649 2016 5312 20W0414 Call SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hytg2otfmm2viotu4njm1ytewmmmwnjgwzgm0m2uwmiykdhh0psuymcy1mdm3nw== CATERPILLAR D6T XLSU GMK01413 2014 10388 20A0140 $141,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1hmwjjn2i0ztvlntrizjuzzmqwmdm5mzllzdfimdzlysykdhh0psuymcy0mtyx CATERPILLAR D5B 26X00950 1981 8837 X20W0801 $20,000.00 more
Related-products CATERPILLAR D6 LGPVP RDC00586 2020 969 19A00230 Call FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1jmzaxnzhiyjdlmji5ywrjowu3ndhmmzyyngu2mdi4miykdhh0psuymcyynty1mq== CATERPILLAR 963D LCS01441 2010 9931 17G00232 $85,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz05ymm0ndi4mjk3ytgxmmi4oge1mmm1odi2mwzinjnhosykdhh0psuymcyzody0nw== CATERPILLAR D8T FCT01045 2013 5468 B17538 $346,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmgm4odrmmji0ndgxzjllyzg3mzezzja2mjhjnwu4yyykdhh0psuymcyzmdq2oa== CATERPILLAR D7E LGP TJA01164 2013 6276 19G00990 $259,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mytu5ogjhnme3zdkwmtc0zgy1njk3ntgyotcxzdlinyykdhh0psuymcy0mjk5nw== CATERPILLAR D10T RJG00617 2006 24629 11W70499 $569,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzthlnzrhngywymnkztqxotaynzgwnda0zjq4nmjknsykdhh0psuymcy1ndqzng== CATERPILLAR 941B 80H04685 1973 3407 X19G01271 $16,000.00 Belgrade, MT more
Wtk?jhnyyz04zmu3njgwndrhmtviy2e2ztnjowq2ztk2zja4ngu0ysykdhh0psuymcyyodu3oa== CATERPILLAR 963C 2DS02428 2002 15162 X19G01439 $30,000.00 Roberts, MT more
Wtk?jhnyyz1knme4ztjmzdi1ogzln2e2odqyndhjzjyznzm4zte4mcykdhh0psuymcyymzmynq== CATERPILLAR D6T LGPVP MH700926 2018 2064 18G00543 $279,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imzqwotg0zji5nze5mzi1y2vjn2vlmtjmowzinzmzncykdhh0psuymcyzmdawna== CATERPILLAR D6T LGPVP MH700845 2019 2257 18G00285 $288,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzmnhnwmwyju3yweyywq1yzi0zgy1ode5otuymgu2osykdhh0psuymcyyodaxoa== CATERPILLAR D6T LGPVP K1R00204 2019 788 18G00644 $329,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mn2flzdhizdg0ymyxogvlzduxntnhyjziztkxmzlhmcykdhh0psuymcy1nzu1ma== CATERPILLAR D8H 46A22171 1970 1 X20G0476 $28,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lndaymzgyyzq3nzjkogrkyjuymdu5mtg1yjrmzdjjocykdhh0psuymcy2mti2ma== CATERPILLAR D6 LGPVP RDC00563 2020 1807 19G00757 $299,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzde4ndqwmtgzzmq3njdmzti2njnlywfjmjyyymuyziykdhh0psuymcyzotu5oa== CATERPILLAR D6 LGPVP RDC00594 2020 1326 19G00857 $309,900.00 Billings, MT more