Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1indqyyjaymzkxngu0nwzhogfkzjg5yjk2ndyzmgq0yiykdhh0psuymcy1njexnq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00804 2016 1062 17G00118 $90,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04n2iwotg3ztkzytc5mjq2zgvkmgrhnddjn2iwnznmmyykdhh0psuymcy0mjiymg== CATERPILLAR 420F 4ECB SKR02814 2014 1478 15G06716 $79,200.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1imdiynddmmtmxymu4mzc2y2y1ngrjmmfmyjuzytjiysykdhh0psuymcy1nju5ma== CATERPILLAR 420E 4ECAN HLS01298 2006 14291 18W02170 $39,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05mdexmjk4mzy4zmfhogexzjzlymu2mwfhztm5owy2yiykdhh0psuymcy0ndcwoq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02493 2018 880 19G00567 $85,900.00 more
Wtk?jhnyyz1mnwq2zjazody0mzg0mzk1oddhywixmjhly2uxntk3yiykdhh0psuymcyyodu4oa== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD02506 2018 567 19G00569 $102,100.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1lntmwnmq1ndfhztfjnjbjogizndmyodrindlmyza5nyykdhh0psuymcy0mtc5nq== CATERPILLAR 420E 4ECB HLS08345 2008 0 19W01466 $44,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1lnwuyngmyyzm0mdq0ngjkyjk3mwu5n2mwowjlmzm5nsykdhh0psuymcy0njqwmg== CATERPILLAR 420F2 IT HWD02973 2018 0 19W01584 $109,700.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1jymfkytm5njy1ywvhyjjkytnmzmeyztdkodbin2m2nsykdhh0psuymcyzotk0ng== CATERPILLAR 420F2 IT HWD02991 2018 114 19W01586 $109,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1lyzaxodg2odq4yza1njzlyjq0mzvkotq2zjaym2fjocykdhh0psuymcy2ndczmw== CATERPILLAR 420F2 IT HWD03098 2018 54 19W01585 $109,700.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1iotzjztu1otk3mmzmndrkowm4njcxmzzimzk0zjzlziykdhh0psuymcyxotaxnw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03171 2018 0 19W01582 $109,700.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1iowjiyzbhmzrkndbizjk5zjjkyjcyzmuyzwy4mzy5zsykdhh0psuymcyyndm1nw== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02254 2018 449 X20A0099 $118,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0psuymcyxmjgwnq== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01045 2016 0 17G00124 $96,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1motcxyzawmze4y2u4odrhzmzmmmi3ywjlndewmgzkysykdhh0psuymcyyoti5nw== CATERPILLAR 430F 4ETCB RGS00539 2014 4267 13V01939 $89,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmjgwztvhyzuynjqymzjlzgriyzm0odayyjg2mzllzcykdhh0psuymcyzmjywoq== CATERPILLAR 416F2 4ECB HWB00478 2015 1049 15V06578 $78,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0psuymcyxotm3nw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01929 2017 386 18G00212 $97,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ndhmmtzmmtgzowmwmwe1otvlmjzlmzhimwnjntg0zcykdhh0psuymcyxndyzng== CATERPILLAR 430F 4ETCB RGS00604 2014 3670 14G05021 $99,200.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1in2nim2ixntgxn2zkztviodllmjq2zmrmnzy2nwzjyiykdhh0psuymcy1mtazmq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02502 2018 748 19G00542 $100,100.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mn2vmyzqwzjc5yzdhzdyyytk3zjqzymu5mjlmymywziykdhh0psuymcyzntk4oa== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02494 2018 607 19G00582 $86,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zwy3ote0mdmzndu0nzjhyjexyzkyodcwndu2mziyzsykdhh0psuymcy1otu2mw== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02503 2018 698 19G00583 $84,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05zjmymte5nzlmmdmyntm5zta2nzbjzjc0ztyyyzzjnyykdhh0psuymcyznjk4ma== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03856 2019 144 20G0129 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzdqyndk1nzc4mzjkzgu4otewmwq0nduyntc1mje1miykdhh0psuymcyzodu5nq== CATERPILLAR 420F 4ECB HWC04754 2019 174 20G0169 $102,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdriogi2yjfizjk3mdjmztjimtu2njblyzawywe2nsykdhh0psuymcy1odi2ng== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03849 2019 0 20G0165 $113,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1izgiyyjnmnje1odexnmexzmy3ogmynjnhota3mjniyiykdhh0psuymcyzmtk3nw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03857 2019 238 20G0127 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jywjkmzm4mmm4mty3m2vhogfimtgxzgezmwflndk4ysykdhh0psuymcyxmte1mw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03855 2019 96 20G0131 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lytewyjmymtnkzdi4nmmxzgjlzjmymzmxmmu3zmfiocykdhh0psuymcy0ntyymw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03859 2019 216 20G0128 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1izgmwywrkymmxnzljntnhyzq2zwe0odzizjbkmdk4ziykdhh0psuymcy1nja4mw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03861 2019 0 20G0130 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzdvinjq4otzjndgynzrkymfmngrmyjc5mze1otzjniykdhh0psuymcyxmtk0 CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03860 2019 253 20G0196 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmtdmn2rknjm4mdzmnju0zdg4mjzmnmy2n2q0mge0mcykdhh0psuymcyynzq4ng== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03851 2019 403 20G0213 $112,500.00 Billings, MT more