NC Machinery Logo

Used Equipment

SKID STEER LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mnwrindbizdjlm2jimjuwyjmzndc3zduxy2jkowfhmcykdhh0pssmmzmynde= CATERPILLAR 236 4YZ06035 2003 4250 18W02104 Call Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1mzwrhzdllmzg1nzq1ymvhzmrhzjcxytm3yziwndlmmiykdhh0pssmndk1mte= FORD CL-20 6505 1982 0 X19G00654 $6,500.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1lowrlotywzdvlnwe2ywjlytdlnwe1ngm0nddlmwu4ncykdhh0pssmmty5mzi= JOHN DEERE 6675 06675X020217 1900 808 X19W01100 $17,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mm2rjmdg2mtm4mzyxmjdkzjuynjzjmzflztvjzmexnyykdhh0pssmmjuwmde= JOHN DEERE 317 T00317A101729 2005 939 X18W01189 $18,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1my2e4yzi4n2niyzm3nzflyteyztblmwm2ntqymtjhosykdhh0pssmnji0ndi= CATERPILLAR 246C JAY03902 2010 10183 17W01070 $19,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ytq2mdvkzdfizmnkzwq5ytflowq3mjk3zmzlzta0zcykdhh0pssmmjc3nw== CATERPILLAR 216B3 JXM00975 2011 4326 18W02173 $20,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1myjyyzgiwytmzzjkynzfky2yymzzkmmfhm2zjndm0nyykdhh0pssmodqymw== FORD / NEW HOLLAND L230 NEM483343 2014 2479 19W00706 $20,700.00 more
Wtk?jhnyyz1jote0ogy3njbjnjy4ntu4ywi2owq3m2vmmgqzothmnsykdhh0pssmmzqxntq= CATERPILLAR 277B MDH01853 2005 7600 18W01452 $21,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jzdc0odvlymfkndqwowewotriymzlmdqwzjk1otgzosykdhh0pssmmzawmdc= BOBCAT S300 A5GP36918 2010 4135 X19G00296 $23,750.00 Geyser, MT more
Wtk?jhnyyz1kndu0mtqymmewmjbmmmrizjjmnzjmyjbhmtviywzknsykdhh0pssmmtazmdg= CATERPILLAR 262C MST01176 2008 3501 19G00463 $24,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ymi4m2y0y2mym2q1ytm2owrhzwywmtmxmty5owi5ysykdhh0pssmmty5ote= CATERPILLAR 272C RED01729 2009 3681 18A00253 $26,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jndrjnti4zjyxmjq1zda1yze5otdinty2mdyzndu1ncykdhh0pssmmzmxmtq= CATERPILLAR 226B3 MWD03572 2012 468 11A18735 $31,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1in2jkzta3odu5ywu3yty2yjc3nge5mzgxyzy2zjqznyykdhh0pssmndy0nte= CATERPILLAR 246C JAY05756 2011 857 10A18443 $32,300.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jndixodvjmjmxowfhmgizzjuxnzc5mdu1mddmyzbmmcykdhh0pssmmtixnja= CATERPILLAR 257D EZW00709 2015 1271 18W01291 $32,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mndy5nzlkntvlyzaxnzu0zjc3mzkzndm4nzexmznimcykdhh0pssmntayntg= CATERPILLAR 239D H2CN BL900825 2016 1597 19W00889 $33,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05ytazythizjuyy2u3oty3yjc1mzg3n2e4y2jiy2m3niykdhh0pssmmjg2otc= CATERPILLAR 239D H2CN BL900392 2016 1735 19W00890 $34,900.00 more
Wtk?jhnyyz1kodmwy2q1yjflnwvmndhiowyyyzuxzwjlyzqyymqwzcykdhh0pssmmtixotu= CATERPILLAR 259B3 CB YYZ04309 2013 4498 X19W00243 $35,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1ky2jmndu1zgnmmjexzdvlzdaxnmq4nzrkotjkyzbincykdhh0pssmnde3ndm= KUBOTA MANUFACTURING OF AMERICA SLV90-2 14708 2014 1531 19W00744 $37,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05ngvhyjkxotq1ywyyy2q3ogy4zjk5zde0owrjytlincykdhh0pssmntc4mda= CATERPILLAR 242D DZT01343 2015 177 17G00349 $39,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmtbmzwjkotbjywi5njriywu4nmi0mzc2y2qxmjg3mcykdhh0pssmmjyzmdy= CATERPILLAR 236D BGZ02348 2016 305 17G00114 $40,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1myzviodmxnmq4yweznzrmyzrmywi1m2iyoddhnjiyocykdhh0pssmndk0ndm= CATERPILLAR 236D BGZ02674 2016 447 15N79239 $40,600.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kyty4nzgwzgywm2ywowiyymyzmjvlngywnmflzmzmzcykdhh0pssmmte5oda= CATERPILLAR 236D H2CB BGZ03375 2017 0 18G00198 $40,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lodhkyji3nzmwyjkxmznlyju4odmxnzuwnzqxmjziyyykdhh0pssmndc0mja= CATERPILLAR 236D H2CB BGZ03377 2017 196 18G00197 $40,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndyymjbhzmnmmtm2mtm2yjc0zwvlywi3yzc4nmexmsykdhh0pssmntq3mdg= CATERPILLAR 236D BGZ02354 2016 0 17G00135 $41,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lztm4ywi1ndgwnzayy2i3ymexyju0ztdjymnkzdc2msykdhh0pssmndg1oty= CATERPILLAR 299D1 H3CB GTC00491 2014 3791 19W00743 $41,100.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04oda5mzk2nzc0ytlmodljzdjkmdcynzuyndg2ywi2msykdhh0pssmnti5ote= CATERPILLAR 226D HRD00806 2016 453 15G07682 $42,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hnzrmymewngyzzji4zdyxzty4oddknjizzme4nzhkysykdhh0pssmmtc0nta= CATERPILLAR 279D H2CB GTL00639 2014 1767 19G00201 $42,800.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1inzlkmdg1yzdmnzm2njkxotbiowuxmji2n2jimzcyyyykdhh0pssmmjmwmza= CATERPILLAR 236D BGZ01181 2015 405 16G00107 $43,000.00 Worland, WY more
Wtk?jhnyyz1lzjc4mdqwytdjnjbmnjzmztuxztaxn2fimmjkzjgyniykdhh0pssmndu4njm= CATERPILLAR 226D HRD01140 2016 316 16V00049 $43,000.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05mjnkzjq2mtfkyje2nge0yjq0y2vhndm2mju4otkwncykdhh0pssmmjm2ody= CATERPILLAR 236D BGZ02649 2016 1373 15N79158 $43,800.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjczztq3ngu1y2e4nzq1y2iwyte3mtqwmweynjzhzcykdhh0pssmntk0mtc= CATERPILLAR 299D1 H3CB GTC01575 2015 2832 18G00416 $44,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imtc1zjq3odcyzjdloduwywjjzta2zde3otnhmdq3zsykdhh0pssmmjkz CATERPILLAR 279D H3CB GTL01175 2014 2554 18G00821 $44,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmmjinty1ytvizdrizgzmywrknjnjody0ndazytzhysykdhh0pssmmzq5mjg= CATERPILLAR 236D BGZ02347 2016 256 17G00136 $44,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ztm0ztrlytdizda3mzc2zjy2mjc1ntq2ztg4n2u1ncykdhh0pssmmzy4mdm= CATERPILLAR 236D H2CB BGZ04100 2018 64 19G00328 $45,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmdq3nzqznmq3odbjywyxotfjztm0mgm1yzawote4ziykdhh0pssmmju5ndm= CATERPILLAR 259B3 CB YYZ02067 2012 2604 PL15964 $45,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmgyyztnjn2y5zmzhyty3yzyxmjgwztvloda2zme3nyykdhh0pssmmza0na== CATERPILLAR 299D GTC01983 2015 2234 18G00417 $46,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hn2uwywy5otg0ztfmy2zlytgwm2vlmdrmzdyxy2qymcykdhh0pssmmjqz CATERPILLAR 236D BGZ01293 2015 205 16G00110 $46,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lymq5mgzmothhyzg1zdc2yzg0ogixzjlhmgnjmzi0osykdhh0pssmnta0njy= CATERPILLAR 246D H2CB BYF03994 2018 64 18G00601 $47,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hzta0mmezowfjzdk5oddjzjrkotdjotazmmjly2rhnsykdhh0pssmmjc1njc= CATERPILLAR 299D H3CB HCL00860 2013 1728 19G00446 $47,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lzweymtfhmdizzmq3ywizzmy2mtyxzmy2ztbjnwy1nyykdhh0pssmotg5na== CATERPILLAR 262D H2CB DTB08055 2018 235 19G00425 $48,900.00 Billings, MT more