NC Machinery Logo

Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lotzlzty1oda2m2ywndljzwzln2fiyzu5yzdjzmyyocykdhh0psuymcyxnzqzmq== CATERPILLAR 950K R4A00456 2012 5911 11W70301 $352,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05nme5odrjngy4nze5mdhlytzhmgnhm2iznmm2ndy0ziykdhh0psuymcy1njyy CATERPILLAR 962M EJB00180 2015 4398 14A19687 $282,000.00 PRUDHOE BAY, AK more
Wtk?jhnyyz1kn2ixyzu5zme1yzg0zjhmztrjmgiznda4ndbhndblnyykdhh0psuymcyynjaynq== CATERPILLAR 962M EJB00175 2015 2067 14A19688 $208,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0psuymcyymtuxoq== CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $103,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtmynta1mgi5n2i1y2riytcym2uymzc0zdrkngvlosykdhh0psuymcy4nzmy CATERPILLAR 966K TFS00506 2012 6800 18G01042 $175,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kyji2otfhztu0mjk3zja3ztk5mduwndmxm2e3zjrkosykdhh0psuymcyznde3mw== CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 5436 11W69876 $182,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hnjy2yzzmmjc5mzg1otfjotlmmznhy2y3yzhmywy1zcykdhh0psuymcyymtg1oa== CATERPILLAR 972K Z4W00567 2013 11965 18W01406 $159,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0psuymcy1mdyzng== CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10089 18W01019 $304,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0psuymcyzotm3mq== CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9422 18W01020 $273,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0psuymcy5ndqy CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $22,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hmgvkogvkogrhzdk0mmfmotq4mmniodu3zge5otnmocykdhh0psuymcy0ntuynq== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $64,800.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1my2jkytqwnmy0n2m5mdfiyze1ymi5mdnhngfjowjjyiykdhh0psuymcy2mzmxmq== CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10880 17W01579 $288,600.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1imtrmodjlzwyyngrlzwzkzdbkndfhzwzkymu3mdg5niykdhh0psuymcy3mja4 CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 5166 14G02777 $299,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jowi3ntdhyme4otlmyzy2zdvhymm3mtnmngm4ndc0yiykdhh0psuymcy0mti4oq== CATERPILLAR 980K W7K01160 2012 5787 B15371 $494,400.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kzjg4mtdhowzim2y2yzk2y2y2zgnknwjkm2fjndk4yiykdhh0psuymcyymzg5oq== CATERPILLAR 980K W7K01063 2012 8385 B15724 $421,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05mtvkmdvmn2i4mzjlmtu0yte4zwnmzjrhyzzjogzkziykdhh0psuymcyyndyzmw== CATERPILLAR 980M KRS00358 2014 9660 19W00820 $267,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdvkytdlytezmmflzgy4yje4nti3zjdhyzdmnzviocykdhh0psuymcy2mte0 CATERPILLAR 982M K1Y00397 2015 6073 14G05415 $478,200.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imdvjmda4nzq2nwrjztuxztizndqwnzg2nzexngnhnsykdhh0psuymcy1mzezoa== CATERPILLAR 982M K1Y00325 2015 8148 14A19639 $305,100.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz04mdm3njaynjezztvinwfmyte5njg0mtm1mzezngu4ysykdhh0psuymcyzmdiyng== CATERPILLAR 982M K1Y00520 2015 4439 15W78484 $454,600.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1kyza2mgq3yzvmztg4mje3zjniyji2y2rjymm5mmrlniykdhh0psuymcy0njmyna== CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 6242 15W78895 $391,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1iy2mxmmi2zjjjyza0yzuwzduymdhmowvjowqwmmrjnyykdhh0psuymcyxmzyxmq== CATERPILLAR 988K TWX01475 2018 1217 17A00190 $808,600.00 Seattle, AK more
Wtk?jhnyyz1lotuzytm1ntfmmgnjmgi0zgm4zwewnmy1mdqzzmq5ysykdhh0psuymcyymza0mq== CATERPILLAR IT14G2 ERP00504 2014 0 18W00235 $59,700.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1hngjkzjdimju2mza3mgviyzllmjvmywzhogq1zme1niykdhh0psuymcy2ndi5mg== CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $28,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1motviytc0ytnlm2e3ndc1odllzwqxnty4mtuzztdjnyykdhh0psuymcy5ota5 CATERPILLAR IT28B 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $25,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0psuymcyzmdu2oa== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $84,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05zmrmzgiwnwjmywm4ote3ote4mzfhzmm0zjviyjnkosykdhh0psuymcyymzkwmw== GLEANER S88 RS8800EHTV8522 2014 1512 19X00419 $199,500.00 Williston, ND more